Drukuj

W czwartek 18 stycznia 2018 r., inspektorzy warmińsko – mazurskiej inspekcji transportu drogowego, powracając do siedziby inspektoratu wraz z pracownikami Delegatury Północno – Wschodniej GITD, spostrzegli gęsty dym unoszący się nad jedną z posesji w miejscowości Podlejki. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce pożaru celem ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ich dobytku. Po przybyciu na teren posesji inspektorzy stwierdzili, że płomienie obejmują miejsce składowania drewna i istnieje niebezpieczeństwo zajęcia ogniem domu mieszkalnego. W pierwszej kolejności powiadomiono Straż Pożarną, a następnie z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków gaśniczych, inspektorzy powstrzymali rozprzestrzenianie się żywiołu na pobliski dom. Ponadto inspektorzy zabezpieczyli drogę dojazdu jednostce gaśniczej, która ugasiła ogień. Błyskawiczna reakcja inspektorów pozwoliła zatem na szybkie opanowanie żywiołu oraz zapobiegła bezpośredniemu zagrożeniu ludzkiemu życiu i zdrowiu.