W dniu 19.10.2020r. na punkcie kontrolnym Witramowo na S7 inspektor transportu drogowego zatrzymał do kontroli drogowej pojazd wraz z przyczepą. Zespołem pojazdów, przedsiębiorstwo  wykonywało przejazd w ramach krajowego transportu drogowego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kierowca nie okazał do kontroli wymaganego dokumentu tj. prawo jazdy. Zgodnie z informacją uzyskaną za pośrednictwem KPP Olsztynek kierowcy zatrzymano uprawnienia do prowadzenia pojazdów (kat. C, C i E) prawomocną decyzją w dniu 19.06.2019r. Dodatkowo w dniu 19 października 2020r. od godz. 7 do momentu zatrzymania do kontroli kierowca prowadził w/w pojazd bez karty kierowcy umieszczonej w tachografie. Kierowca w złożonym pod odpowiedzialnością karną zeznaniu potwierdził, że w w/w okresie prowadził pojazd bez karty kierowcy umieszczonej w tachografie, ponieważ skończył mu się termin ważności karty kierowcy. Kierowca nie mógł wystąpić o wydanie nowej karty kierowcy ze względu na sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Na koniec kontroli na podstawie danych uzyskanych z systemu CEPIK ustalono, że kontrolowany przyczepa nie posiada ważnych badań technicznych.

Za stwierdzone naruszenia kierowcę ukarano mandatem karnym, zatrzymano dwa dowody rejestracyjne pojazdów za niesprawny układ oczyszczania spalin (SCR) - by ukryć niesprawność układu odłączono bezpiecznik odpowiadający za jego prawidłową pracę, nieszczelny układ hamulcowy w obu pojazdach.