W dniu 09.11.2020 r. patrol inspekcji ujawnił na jednym z punktów kontrolnych, że w kontrolowanym pojeździe zamontowane jest urządzenie rejestrujące – tachograf z wprowadzonymi niedozwolonymi zmianami w oprogramowaniu urządzenia pozwalającymi na manipulacje czasem pracy. Kierowca przy użyciu tzw. PIN-u mógł zmieniać swoja aktywność na odpoczynek podczas jazdy. Na miejsce został wezwany patrol policji, urządzenie zostało zatrzymane jako dowód w sprawie. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postepowanie administracyjne i karne. Pojazd należał do przewoźnika polskiego.