• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Odpoczynek w czasie jazdy

Opublikowano: czwartek, 12, marzec 2020

W dniu 11.03.2020 r inspektorzy z WITD Olsztyn Oddział Terenowy w Ełku zatrzymali do kontroli pojazd marki SCANIA polskiego przewoźnika. W trakcie kontroli okazało się, że tachograf został zmanipulowany i zamiast rejestrować pracę kierowcy, od ponad dwóch godzin rejestrował odpoczynek. Wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika drogowego oraz zawiadomiono policję o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 315 KK. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu karnego wobec czego zostanie sporządzony wniosek do sądu o ukaranie. Pojazd do dalszych oględzin został zabezpieczony przez KPP Ełk.

Czytaj więcej...

Kontrola pojazdu ciężarowego

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020

W dniu 10.03.2020 r. inspektorzy z oddziału w Ełku WITD Olsztyn udzielili pomocy KPP Olecko podczas kontroli pojazdu ciężarowego, zatrzymanego na drodze powiatowej w m. Kukowo, pow. Olecko.

Kierowca w chwili zatrzymania nie rejestrował na wykresówce swojej aktywności, nie posiadał uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy w tym badań lekarskich, psychologicznych, kursu na przewóz rzeczy.

Przewoźnik nie posiadał uprawnień do wykonywania przewozu drogowego na potrzeby własne.

Wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika w zakresie nałożenia kary pieniężnej w wys. 7500 zł.

Kierowca ukarany mandatem karnym.

Czytaj więcej...

Działania z WIOŚ

Opublikowano: poniedziałek, 09, marzec 2020

W dniu 05.03.2020 roku inspektorzy transportu drogowego z WITD Olsztyn wraz z pracownikami WIOŚ w Olsztynie oraz funkcjonariuszami KAS przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na weryfikacje prawidłowości wykonywania  przewozu towarów w transporcie międzynarodowym w szczególności towarów określanych terminem ODPADY. Działania przeprowadzono na głównych szlakach komunikacyjnych województwa i polegały one na weryfikacji legalności wykonywanych przewozów co do trasy i rodzaju ładunku. W  żadnym  z zatrzymanych pojazdów nie stwierdzono nielegalnego przewozu odpadów. Niestety wyniki kontroli z uwagi na braki w dokumentacji kontrolnej oraz naruszeniem  przepisów UTD i PRD  skutkowały ukaraniem mandatami  karnymi  kierujących pojazdami, wszczęciem postępowań administracyjnych na przedsiębiorców na łączną sumę 14 600 zł oraz zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych z uwagi na nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. 

Czytaj więcej...