• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Kontrola autobusów, którymi dowożono dzieci do szkoły w Górowie Iławeckim

Opublikowano: czwartek, 15, wrzesień 2016

W dniu 14.09.2016 patrol z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Oddział w Elblągu udał się do Górowa Iławeckiego w celu kontroli autobusów, którymi dowożono dzieci do szkoły w ramach linii regularnych. Podczas czynności kontrolnych wykazano bardzo poważne nieprawidłowości w stanie technicznym takie jak: dziurawa podłoga autobusu wraz z nadmiernie skorodowaną ramą podwozia, wycieki płynów eksploatacyjnych, niezgodną ze stanem faktycznym liczbę siedzeń, skorodowany układ wydechowy, niesprawne światła stop oraz stłuczone lusterko. Konsekwencją tego było zatrzymanie dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz wydanie zakazu dalszej jazdy. W ramach kontroli sprawdzono cztery autobusy z czego trzy nie nadawały się do dalszej jazdy. Ponadto jeden z kierowców autobusu nie posiadał aktualnych badań lekarskich i orzeczenia psychologicznego.  W związku z tak licznymi uchybieniami będą prowadzone kolejne kontrole.

Czytaj więcej...

Przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś o ponad 43%

Opublikowano: wtorek, 13, wrzesień 2016

W dniu 12.09.2016 r. na drodze wojewódzkiej nr 542 o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 8,0 t, został zatrzymany do kontroli przez inspektora z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, 2-osiowy samochód ciężarowy, którym w ramach przewozu na potrzeby własne przewożono elementy murowe silikatowe ułożone na 8 paletach.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów wagowych kontrolowanego pojazdu samochodowego dokonano jego ważenia.

W wyniku przeprowadzonego ważenia stwierdzono (po odjęciu możliwych błędów pomiarowych), że rzeczywisty nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu samochodowego wyniósł, 11,50 t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną obowiązującą na drodze wojewódzkiej nr  542 o wartość 3,50 t, tj. o 43,75%. Ponadto ustalono rzeczywistą masę całkowitą pojazdu wynoszącą 19,30 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną 18,00 t, wskazaną w  rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia o 1,30 t, tj. o 7,22 %. Kierujący nie okazał do kontroli wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponad normatywnego.

W związku z powyższym wobec podmiotu wykonującego po drodze publicznej przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające. Kierowcy zakazano dalszej jazdy do czasu doprowadzenia pojazdu do normatywności.

Niespodziewane efekty ponownej kontroli gimbusa

Opublikowano: poniedziałek, 12, wrzesień 2016

W dniu 8 września 2016 roku, zespół kontrolny z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, dokonał kontroli autobusu, którym w ramach linii regularnej dowożono dzieci do szkół na terenie gminy Morąg. Podczas czynności kontrolnych zostały stwierdzone liczne nieprawidłowości w stanie technicznym dotyczące wycieku płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużytego bieżnika opon wewnętrznych na osi napędowej bliźniaczej, niesprawne oświetlenie tylne, brak podświetlania tablicy rejestracyjnej, uszkodzenie mocowania jednego z siedzeń autobusu. Konsekwencją powyższych ustaleń było zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

W dniu w dniu 9 września 2016 roku po raz kolejny dokonano kontroli pojazdów dowożących dzieci do szkoły na terenie ww. gminy. Kontroli poddano m.in. również ww. pojazd, ponownie stwierdzając nieprawidłowości dotyczące wycieku płynów eksploatacyjnych oraz niesprawnego oświetlenia. Kontrolowany kierowca okazał do kontroli zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, wykonanym w dniu 08 września 2016 roku przez uprawnionego diagnostę wskazujące, iż „ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego”.  W związku z powzięciem uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na wystawieniu przez diagnostę, zaświadczenia nie odpowiadającego stanowi faktycznemu, na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli czynności z zakresu postępowania karnego.