• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Pan Stanisław Ferdycz uhonorowany odznaką IRU

Opublikowano: wtorek, 06, wrzesień 2016

W dniu  26 sierpnia 2016r. na zaproszenie Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Pana Aleksandra Reischa, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski wziął udział w uroczystości nadania dyplomu honorowego i odznaki IRU (Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) dla Pana Stanisława Ferdycza. Wskazana odznaka nadawana jest kierowcy który:

 

a) wykonuje regularnie i nieprzerwanie swój zawód przez co najmniej 20 lat,

b) pracuje w tym samym przedsiębiorstwie transportowym przez co najmniej 5 lat,

c) wykonał jako kierowca zawodowy minimum 1.000.000 km w ruchu krajowym lub międzynarodowym,

d) z własnej winy nie spowodował poważnego wypadku (powodującego uszkodzenia ciała) ruchu drogowego w ciągu ostatnich 20 lat,

e) nie popełnił, w ciągu ostatnich 5 lat, poważnego wykroczenia przeciwko przepisom drogowym, celnym lub administracyjnym.

W trakcie podniosłej uroczystości Wojewódzki Inspektor pogratulował wyróżnionemu kierowcy  życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Czytaj więcej...

Działania kontrolne pod nazwą GIMBUS

Opublikowano: wtorek, 06, wrzesień 2016

W dniu 05.09.2016 roku w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie rozpoczęli działania kontrolne pod nazwą GIMBUS. Działania były prowadzone na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z wykorzystaniem oddziałów terenowych w Ełku, Iławie, Elblągu i Olsztynie. Celem działań kontrolnych było zweryfikowanie prawidłowości wykonywania przewozów drogowych osób – przewóz dzieci do szkół. Szczególną uwagę inspektorzy zwrócili na stan techniczny pojazdów, którymi młodzi mieszkańcy Warmii i Mazur dowożeni są do placówek oświatowych. W trakcie realizowania zadań kontrolnych inspektorzy kontroli poddali w sumie 22 pojazdy. W 9 przypadkach inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów co stanowiło 40% ogółu skontrolowanych pojazdów. W 5 przypadkach inspektorzy zakazali dalszej jazdy pojazdów – ponad 20% skontrolowanych pojazdów. Głównymi nieprawidłowościami w stanie technicznym były wycieki płynów eksploatacyjnych pojazdów, niesprawny układ hamulcowy, oraz niewłaściwe mocowanie siedzeń pasażerów. Wszyscy kierowcy wykonujący przewozy dzieci byli trzeźwi. Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych, troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej inspektorzy będą kontynuowali działania kontrolne celem eliminowania z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie.

 

Czytaj więcej...

Dzień z życia inspektora transportu drogowego

Opublikowano: wtorek, 09, sierpień 2016

W dn. 05.08.2016 r. na PK Olsztyn, ul. Leonharda, droga kr nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli pojazdu marki VAN HOOL. Autobusem kierował obywatel Niemiec i wykonywał międzynarodowy transport drogowy osób, przewóz 25 osób z Mrągowa do Gdańska. Kierowca okazał do kontroli m. in. kartę kierowcy, zaświadczenia o działalności kierowcy oraz udostępnił tachograf w celu sczytania danych. Analiza zawartych na niej danych, po uwzględnieniu zdarzeń lub błędów w postaci: przerwa napięcia, wykazała, odstąpienie od przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw lub odpoczynków. Ponadto w toku analizy danych pobranych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego oraz wyjaśnienia kierowcy stwierdzono, że inny kierowca przedsiębiorstwa wykonującego kontrolowany przewóz prowadząc pojazd marki VAN HOOL manipulował zapisem tachografu na karcie kierowcy w dniu 16.07.2016 r. poprzez wyjęcie karty kierowcy z tachografu i prowadzenie pojazdu bez umieszczenia karty kierowcy w tachografie. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

Czytaj więcej...