• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

„Zainteresowania – geometria”

Opublikowano: poniedziałek, 31, październik 2016

W dniu 27.10.2016 roku zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie podczas przejazdu na punkt kontrolny natknął się na pojazd członowy przewoźnika zagranicznego, który wcześniej znajdował się poza drogą w rowie poza pasem drogowym. Po dojechaniu do pojazdu inspektorzy z uwagi na brak w miejscu zdarzenia Policji podjęli czynności kontrolne, których celem była min. weryfikacja czy w wyniku zaistniałego zdarzenia nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego i samego kierowcy oraz w celu ustalenia prawidłowości wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego przez przewoźnika zagranicznego na terytorium Polski. Podczas pobierania dokumentów do kontroli inspektorzy zauważyli na desce rozdzielczej przyrządy geometryczne. Już pierwsza analiza okazanych wykresówek wzbudziła podejrzenia inspektorów. Analiza szczegółowa zapisów czasu jazdy kierowcy i jego gwarantowanych odpoczynków wykazała, że kierowca samodzielnie dokonywał zapisów aktywności wykorzystując w tym celu linijkę i cyrkiel. Mając powyższe na uwadze inspektorzy po zabezpieczeniu pojazdu na parkingu dokończyli czynności kontrole stwierdzając nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego na wykresówce wskazań w zakresie czasu jazdy i gwarantowanych odpoczynków.

Czytaj więcej...

Porozumienie z I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku

Opublikowano: piątek, 28, październik 2016

W dniu 26.10.2016 roku mając na uwadze potrzebę rozwijania współpracy, wspierania edukacji młodzieży, budowania poczucia tożsamości narodowej, kształtowania pozytywnego stosunku do Inspekcji Transportu Drogowego Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski zawarł porozumienie z I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku reprezentowanym przez Panią Ewę Orłowską. W ramach zawartego porozumienia strony zadeklarowały min. wzajemną współpracę polegającą na nieodpłatnym udzielaniu pomocy dydaktycznej przez pracowników WITD Olsztyn w realizacji programu nauczania klasy mundurowej oraz popularyzacji i eksponowania tradycji, celów działania oraz wizerunku Inspekcji Transportu Drogowego przez Szkołę.

Czytaj więcej...

Zebranie członków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Opublikowano: piątek, 28, październik 2016

 W dniu 26.10.2016 roku Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski wziął udział w zebraniu regionalnym członków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. W spotkaniu obok Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na zaproszenie członków Zrzeszenia uczestniczyli Pan Jerzy Szmit wiceminister infrastruktury i budownictwa, Pan Jerzy Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Pan Aleksander Reisch przewodniczący regionu Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Pan Mirosław Niecewicz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie,  Pan Waldemar Królikowski Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Pan Wiktor Wójcik Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Podczas spotkania min. omówiono aktualną sytuację dotyczącą płacy minimalnej na terenie Niemiec, Francji, przedstawiono informacje dotyczące zasad wykonywania przewozów do Rosji. Część spotkania poświęcono omówieniu problemów regionu warmińsko – mazurskiego w zakresie infrastruktury drogowej, nowych kierunków przewozów w transporcie międzynarodowym. Na koniec odbyła się dyskusja dotycząca koncepcji zmian ustawy o transporcie drogowym.

Czytaj więcej...