• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Przewóz bez zezwolenia

Opublikowano: środa, 22, czerwiec 2016

W dniu 21.06.2016 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu transportu Drogowego w Olsztynie zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy, którym przewoźnik zagraniczny wykonywał międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. W toku analizy okazanych dokumentów stwierdzono, że kierowca na moment przejazdu posiadał w pojeździe zezwolenie które uprawniało go wykonania przewozu do/z krajów trzecich. Z okazanego dokumentu CMR wynikało, że kierowca na moment kontroli drogowej winien posiadać zezwolenie dwustronne. W trakcie rozmowy z kierowcą ustalono, że przekazane do kontroli zezwolenie miało być wykorzystane na przejazd z ładunkiem z Polski do Białorusi. Na żądanie inspektora okazania właściwego zezwolenia na dzień kontroli kierowca oświadczył, że nie posiada żadnych innych dokumentów. Z ustaleń kontroli wywnioskowano, że przewoźnik chciał wykonać dwa różne przewozy drogowe wykorzystując do tego tylko jedno zezwolenie. Mając powyższe na uwadze stwierdzono wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia. Pojazd do czasu uiszczenia kaucji za stwierdzone nieprawidłowości został skierowany na parking strzeżony. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Opłakany stan techniczny autobusu

Opublikowano: środa, 15, czerwiec 2016

W dniu 13 czerwca  inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie  zatrzymali do kontroli autobus należący do przewoźnika polskiego.  W trakcie kontroli stwierdzono szereg poważnych usterek negatywnie wpływających na bezpieczeństwo ruchu oraz środowisko naturalne: wycieki płynów eksploatacyjnych, różny bieżnik opon kół osi napędowej, nieszczelny układ pneumatyczny (poduszki zawieszenia), brak szpilki przy lewym kole pierwszej osi, luźne śruby szpilek lewego kola osi napędowej, luźne oparcia siedzeń pasażerskich. Większość nakrętek znajdujących się na obręczach kół mogła zostać odkręcona ręcznie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Ponadto stwierdzono nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego na wykresówce wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

Czytaj więcej...

„Fałszerze”

Opublikowano: piątek, 10, czerwiec 2016

W dniu 9 czerwca 2016r. w Olsztynie inspektorzy transportu drogowego w ramach działań pod kryptonimem „Fałszerze” zatrzymali do kontroli cztery zespoły pojazdów należące do polskiego przewoźnika specjalizującego się w wykonywaniu przewozu ładunków sypkich. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych we wszystkich pojazdach ujawniono naruszenie w postaci nierejestrowania za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

W dwóch pojazdach stwierdzono samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego polegającą na umieszczeniu na nadajniku tachografu magnesu, w efekcie czego nastąpiła zmiana jego wskazań - tachograf rejestrował odpoczynek podczas faktycznie wykonywanej jazdy. W kolejnych przypadkach stwierdzono wykonywanie przewozów z użyciem dwóch kart i wykonywanie przewozów bez zalogowanej karty w tachografie. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami na kierowców nałożono mandaty karne, a wobec przewoźnika zostały wszczęte cztery postępowania administracyjne w związku ze stwierdzonymi naruszeniami.