• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Nieszczelna cysterna

Opublikowano: środa, 01, czerwiec 2016

W dniu 31 maja 2016 roku przy ul. Leonharda w Olsztynie, inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej zespół pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał krajowy przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych. Przedmiotem transportu były paliwa płynne w postaci benzyny oraz oleju napędowego. W trakcie szczegółowej kontroli stanu technicznego cysterny inspektorzy stwierdzili wycieki materiału niebezpiecznego ze zbiornika. Mając na uwadze zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego, kontrolujący zabezpieczyli parking poprzez uniemożliwienie wjazdu innych pojazdów. Informację o zaistniałej sytuacji  przekazano Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Po przyjeździe jednostek ratowniczo – gaśniczych na miejsce zdarzenia inspektorzy, do czasu przyjazdu drugiej cysterny w celu przepompowania paliwa, zabezpieczali teren parkingu.

 

Zatrzymanie obywatelskie

Opublikowano: wtorek, 31, maj 2016

W dniu 30 maja 2016 roku w Olsztynie inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie w trakcie powrotu do siedziby Inspektoratu z punktu kontrolnego zostali zatrzymani przez kierowców pojazdów osobowych. Powodem było zatrzymanie obywatelskie kierowcy pojazdu marki VW, który będąc pod wpływem alkoholu poruszał się po ulicy Artyleryjskiej. Inspektorzy po zabezpieczeniu miejsca postoju pojazdów przejęli kierującego pojazdem oraz zabezpieczyli kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę kierowcy. Z uwagi na fakt, że kierowca nie był w stanie poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wezwano patrol policji. Po przybyciu funkcjonariuszy kierowca wraz z pojazdem został przekazany zespołowi policjantów celem dokonania dalszych czynności kontrolnych. Na szczególną uwagę zasługuje wzorowa postawa innych uczestników ruchu drogowego, dzięki której uniknięto niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Akcja "Trzeźwość" w Ełku

Opublikowano: poniedziałek, 30, maj 2016

W dniu 27.05.2016r. w godzinach porannych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Oddział Terenowy w Ełku  prowadzili działania kontrolne pod nazwą "Trzeźwość". W sumie w ciągu dwóch godzin działań zespół kontrolny przebadał 49 kierowców. Niestety jak się okazało nie wszyscy kierowcy byli trzeźwi. O godz. 07:10 u kierującego pojazdem marki FIAT IVECO  kontrola urządzeniem AlcoBlow wykazała zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca nie poddał się dodatkowemu badaniu. W związku z powyższym inspektorzy wezwali na miejsce kontroli patrol policji. Po przybyciu funkcjonariuszy kierowca został przekazany do dalszych czynności (przewieziony do szpitala  w celu przeprowadzenia  badania na zawartości alkoholu we krwi).

W trakcie dalszej obserwacji drogi o godz. 08:00 uwagę zespołu kontrolnego przykuł pojazd marki Mercedes Benz poruszający się drogą krajową z  podejrzeniem niewłaściwie zamocowanego ładunku.  Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli inspektorzy poddali kierowcę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Kontrola wykazała 0,39 mg/dm3 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym inspektorzy wezwali na punkt kontroli patrol policji celem przeprowadzenia dalszych czynności.