• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Porozumienie z Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych

Opublikowano: środa, 28, wrzesień 2016

W dniu 28 września 2016 r. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski zawarł porozumienie o współpracy z Warmińsko - Mazurskim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej i Artykułów Spożywczych Panem Ryszardem Piórkowskim. Strony porozumienia powzięły zobowiązanie do wzajemnej współpracy w ramach nadzoru nad warunkami transportu drogowego artykułów rolno - spożywczych celem zapewnienia ich najwyższej jakości. Postanowienia porozumienia będą realizowane m.in. poprzez podejmowanie wspólnych działań w celu zwiększenia efektywności kontroli oraz wzajemne przekazywanie informacji o negatywnych zjawiskach występujących w obrocie artykułami rolno - spożywczymi. Zasadniczym polem współpracy będą zatem wspólne kontrole środków transportu zmierzające do wymiany informacji oraz doświadczeń, a także wzajemnej pomocy. Pierwsze wspólne kontrole odbędą się w październiku br.

Czytaj więcej...

Akcja "Waga"

Opublikowano: wtorek, 20, wrzesień 2016

W dniu 20.09.2016 r. w ramach realizacji akcji WAGA w miejscowości Linki na drodze powiatowej o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 8,0t, zostały zatrzymane do kontroli przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Oddziału w Elblągu, dwa zespoły pojazdów którymi wykonywano przewóz drogowy rzeczy. W związku z uzasadnionym podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych nacisków na oś oraz dopuszczalnej masy całkowitej polecono kierowcom przejechać na punkt do ważenia pojazdów. W wyniku przeprowadzonego ważenia pierwszego pojazdu ustalono jego rzeczywistą masę, która wynosiła 50100kg co oznacza przekroczenie dopuszczalnych wartości o 10100kg, natomiast nacisk na oś napędową wyniósł 17200kg co daje 9200kg ponad dozwoloną normę. W przypadku drugiego pojazdu rzeczywista masa wyniosła 44950kg przekroczenie o 4950kg, natomiast nacisk na oś napędową przekroczono o 5300kg. W wyniku kontroli ustalono, iż oba zespoły pojazdów wykonywały transport drogowy rzeczy w imieniu tego samego przedsiębiorcy. W związku z powyższym wobec podmiotu wykonującego po drodze publicznej przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające. Kierowcy zakazano dalszej jazdy do czasu doprowadzenia pojazdu do normatywności.

Czytaj więcej...

Kontrola autobusów, którymi dowożono dzieci do szkoły w Górowie Iławeckim

Opublikowano: czwartek, 15, wrzesień 2016

W dniu 14.09.2016 patrol z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Oddział w Elblągu udał się do Górowa Iławeckiego w celu kontroli autobusów, którymi dowożono dzieci do szkoły w ramach linii regularnych. Podczas czynności kontrolnych wykazano bardzo poważne nieprawidłowości w stanie technicznym takie jak: dziurawa podłoga autobusu wraz z nadmiernie skorodowaną ramą podwozia, wycieki płynów eksploatacyjnych, niezgodną ze stanem faktycznym liczbę siedzeń, skorodowany układ wydechowy, niesprawne światła stop oraz stłuczone lusterko. Konsekwencją tego było zatrzymanie dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz wydanie zakazu dalszej jazdy. W ramach kontroli sprawdzono cztery autobusy z czego trzy nie nadawały się do dalszej jazdy. Ponadto jeden z kierowców autobusu nie posiadał aktualnych badań lekarskich i orzeczenia psychologicznego.  W związku z tak licznymi uchybieniami będą prowadzone kolejne kontrole.

Czytaj więcej...