• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Działania kontrolne pod kryptonimem "TRZEŹWOŚĆ"

Opublikowano: poniedziałek, 04, marzec 2019

W dniu 04.03.2019 roku inspektorzy z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku przeprowadzili działania kontrolne pod kryptonimem "TRZEŹWOŚĆ". 

W toku prowadzonych działań do kontroli wytypowano pojazd należący do polskiego przewoźnika. Już pierwsze czynności kontrolne wskazały, że zatrzymanie pojazdu było uzasadnione. Kierowcę poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało, że kierowca miał 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym pojazd przekazano właścicielowi, a kierowcę przekazano do dalszych czynności wezwanemu na punkt kontrolny patrolowi Policji. 

Czytaj więcej...

KUPUJ ŚWIADOMIE

Opublikowano: środa, 20, marzec 2019

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych mających na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz wzrost konkurencyjności polskiej żywności, przygotowało broszurę dotyczącą znakowania produktów.

Czytaj więcej...

Szkolenie Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji

Opublikowano: czwartek, 21, luty 2019

W dniach 19- 20.02.2019 roku inspektorzy Z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej z zmian do ustawy z dnia 6 września 2011 roku o transporcie drogowym. Podczas spotkania przekazano informację o zmianach w przepisach dotyczących Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego , wymogu dobrej reputacji, zmian w przepisach związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, ustawy o czasie pracy kierowców. Spotkanie było doskonałą płaszczyzną do wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie kontroli przewozów drogowych rzeczy i osób w kontekście aktualnie obowiązujących norm prawnych oraz pozwoliło wypracować jednolite procedury i zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów.