• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

"Dzień z życia Inspektora"

Opublikowano: poniedziałek, 09, maj 2016

W dniu 6 maja 2016 r. inspektorzy transportu drogowego pełniący służbę na drodze wojewódzkiej nr 667 w miejscowości Drygały, poddali kontroli zespół pojazdów, którym polskie przedsiębiorstwo wykonywało międzynarodowy przewóz drogowych rzeczy na trasie Finlandia – Polska. Przedmiotem przewozu pozostawała blacha, a rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów wynosiła 38t. Podczas kontroli inspektorzy podjęli przypuszczenie, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu, wobec czego został on poddany wstępnemu badaniu, które potwierdziło przypuszczenia inspektorów. W związku z powyższym na miejsce kontroli wezwano patrol Policji, który poddał kierującego szczegółowemu badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które wykazało 0,5 mg/l tj. 1 promil alkoholu we krwi. Kierujący wyjaśnił, że poprzedniego dnia spożył „kilka piw”. Mając powyższe na uwadze, funkcjonariusze Policji podjęli czynności z zakresu postępowania karnego.

 W dniu 7 maja 2016 r. ok. godz. 10:20, na ulicy Kłosowej w Olsztynie patrol WITD w Olsztynie zatrzymał do kontroli samochód osobowy marki Volvo. Przyczyną zatrzymania było nagłe zjechanie pojazdu na przeciwległy pas ruchu bezpośrednio przed pojazdem ITD. Kierującego wylegitymowano, a w toku czynności okazało się iż w lutym br. funkcjonariusze Policji zatrzymali ww. osobie uprawnienia do kierowania pojazdem. Na miejsce kontroli wezwano patrol Policji, a z uwagi na złe samopoczucie kontrolowanego również wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zabrał kierującego do szpitala. Dalsze czynności w sprawie dotyczące prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień przejęła Policja. Po przekazaniu kierowcy  inspektorzy transportu drogowego wzięli udziału w festynie zorganizowanym przez Gimnazjum nr 14 w Olsztynie. Podczas prezentacji pojazdu zapoznano młodzież z jego wyposażeniem, jednocześnie omawiając codzienne zadania inspektorów oraz rolę ITD w procesie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Siódemką pod prąd

Opublikowano: czwartek, 05, maj 2016

W dniu 04.05.2016 r. zespół kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego pełniący służbę na drodze krajowej nr S7, zaobserwował pojazd osobowy marki Volkswagen, poruszający się po niewłaściwej stronie dwujezdniowej drogi ekspresowej tj. „pod prąd”. W związku z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, inspektorzy podjęli natychmiastową interwencję zatrzymując kierującego co wyeliminowało sytuację grożącą poważnymi konsekwencjami. Ponadto zawiadomiono oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, której funkcjonariusze po przybyciu na miejsce interwencji przejęli sprawę, celem przeprowadzenia dalszych czynności.

Wizyta niemieckich funkcjonariuszy

Opublikowano: poniedziałek, 02, maj 2016

W dniach 28 - 29 kwietnia 2016 r. w ramach współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim i Powiatem Osnabrück (Niemcy) odbyły się wspólne działania kontrolne funkcjonariuszy Policji z obu krajów. Do udziału w wymianie międzynarodowej zaproszono inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Olsztyna. W pierwszym dniu wizyty podczas spotkania w Komendzie Wojewódzkiej Policji inspektorzy przedstawili prezentację w której omówili zadania Inspekcji, jej uprawnienia i bieżące kierunki działań. Szczególnym zainteresowaniem funkcjonariuszy niemieckich cieszyła się część prezentacji poświęcona manipulacjom w tachografach cyfrowych w zakresie czasu pracy kierowców. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania brali udział we wspólnych czynnościach kontrolnych na drodze realizowanych przez patrol ITD i Policji. W ramach części praktycznej inspektorzy szczegółowo omówili zasady prowadzenia kontroli, dokumentowania naruszeń.

Czytaj więcej...