• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Przewóz niezgodny z warunkami określonymi w CMR

Opublikowano: środa, 27, lipiec 2016

W dniu 26.07.2016 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie podczas pełnienia działań kontrolnych zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym zagraniczny przewoźnik wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy z Grecji do Polski. W trakcie kontroli dokumentów przewozowych ustalono, że kierowca powracał po rozładunku szybkopsujących się artykułów spożywczych w m. Nikielkowo. Zgodnie z wpisami w CMR przewożony ładunek winien być transportowany w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza. Po rozmowie telefonicznej z pracownikiem firmy odbierającej towar potwierdzono wykonanie przewozu w/w towaru zgodnie z okazanym listem przewozowym. Na żądanie kontrolujących kierowca okazał do kontroli kserokopie certyfikatu FNA na kontrolowany środek transportu  wydany 30.05.2010r.  Jednocześnie kontrolowany okazał dodatkową kserokopie  certyfikatu wydaną 16.02.2010 roku. Mając na uwadze okazane kopie dwóch różnych świadectw ATP na naczepę FNA (zakres temperatur do przewozu  od 0 do plus 12 stopni) inspektor stwierdził, że przewóz odbywał się niezgodnie z warunkami określonymi  w CMR. Zgodnie z przepisami kontrolowana naczepa umożliwiała przewóz artykułów szybkopsujących się jedynie do temperatury 0 stopni Celsjusza. W związku z powyższym inspektor dokonał oględzin naczepy w celu odnalezienia tabliczki ATP. W toku oględzin odnaleziono tabliczkę ATP , ale z oznaczeniem FRB i datą ważności  badań do 01.2008 roku. Innej tabliczki potwierdzającej przeprowadzenie badań nie odnaleziono. W związku z powyższym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego artykułów szybkopsujących się bez wymaganego zezwolenia co skutkowało zabezpieczeniem kaucji w kwocie 8000 zł na poczet prowadzonego wobec przewoźnika zagranicznego postępowania administracyjnego.

 

Przewóz bez zezwolenia

Opublikowano: środa, 06, lipiec 2016

W dniu 04.07.2016r. inspektorzy WITD Olsztyn Oddział Terenowy w Ełku, dokonali mobilnego zatrzymali pojazdu członowego należącego do rosyjskiego przewoźnika. Kierowca do kontroli okazał zezwolenie ogólne na wykonywanie międzynarodowego przewóz drogowego rzeczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które uprawniało do wykonywania przewozu dwustronnego pomiędzy Polska a Rosją oraz przewozu tranzytowego przez terytorium Polski. Z okazanych dokumentów przewozowych (w tym CMR oraz WZ) wynikało, iż kierowca wykonuje przewóz drogowy wyrobów mleczarskich z Polski do Litwy. Tym samym kierowca powinien legitymować się zezwoleniem na wykonywanie przewozów drogowych uprawniającym do wykonywania przewozów pomiędzy Polską a krajami trzecimi. Kierowca nie posiadał w pojeździe właściwego zezwolenia, dlatego też pojazd został skierowany na parking strzeżony do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz opłacenia kaucji na poczet kary administracyjnej.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec rosyjskiego przewoźnika drogowego zagrożone karą administracyjną w wysokości 10 000 zł.

Akcja "Pasażer"

Opublikowano: wtorek, 28, czerwiec 2016

W dniu 27.06.2016 roku w trosce o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów  na terenie województwa warmińsko–mazurskiego inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadzili działania kontrolne pod nazwą „PASAŻER”. Celem podjętych działań było sprawdzenie stanu technicznego i wyposażenia pojazdów wykonujących przewozy osób w ruchu krajowym i międzynarodowym w związku z rozpoczętymi wakacjami. Dodatkowo szczegółowej kontroli poddawano kierowców wykonujących przewozy pod kątem czasu jazdy i gwarantowanych odpoczynków, uprawnień do kierowania pojazdami. W wyniku podjętych działań kontrolnych inspektorzy skontrolowali 60 pojazdów do przewozu osób, zatrzymano 15 dowodów rejestracyjnych pojazdów, w 10 przypadkach zakazano dalszej jazdy, wszczęto jedno postępowanie administracyjne za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Czytaj więcej...