• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Manipulacje w czasie pracy kierowców – walka z nieuczciwą konkurencją i szarą strefą

Opublikowano: czwartek, 18, luty 2016

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta” Nieodzownym elementem działalności Inspekcji jest walka z nieuczciwą konkurencją występującą w sferze przewozu osób jak i przewozu rzeczy. Jednym z przejawów stosowania czynów nieuczciwej konkurencji przez przewoźników drogowych  jest niezgodne z przepisami prawa manipulowanie czasem pracy kierowców. Konieczność stosowania norm prowadzenia pojazdów wydłuża proces przewozu, ale jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, realizuje w sposób prawidłowy elementy socjalne pracy kierowcy i reguluje uczciwość wykonywania przewozów. Ukrywanie realnego czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz przez nieuczciwego przedsiębiorcę stawia pozostałych przedsiębiorców w złej sytuacji ekonomicznej. Przedsiębiorstwo w którym, dochodzi do manipulacji w czasie pracy w szczególności poprzez nierejestrowanie faktycznego czasu pracy kierowców, oddziałuje w sposób negatywny na rynek usług transportowych. Dodatkowo ukrywanie czasu pracy stwarza pole do kolejnych patologii – zlecania kierowania pojazdem przez osoby które nie posiadają właściwych umów o prace, odpowiednich kwalifikacji chociażby kursu na przewóz rzeczy lub osób, orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze kierowcy. Taka działalność z kolei prowadzi do powstawania szarej strefy w zakresie zatrudniania kierowców.

Czytaj więcej...

„Ekstremalny gimbus”

Opublikowano: piątek, 12, luty 2016

W dniu 11 lutego 2016 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie we współpracy z funkcjonariuszami Policji Komendy Powiatowej Policji ze Szczytna  przeprowadzili kontrole autobusów realizujących przewozy uczniów do szkół na terenie gminy Pasym. W wyniku kontroli  stanu technicznego czterech pojazdów zatrzymano cztery dowody rejestracyjne i  w każdym przypadku wydano zakaz dalszej jazdy. Skala stwierdzonych nieprawidłowości w jednym z zatrzymanych pojazdów  skutkowała sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu na stacji diagnostycznej. W wyniku dokładnej analizy stanu technicznego stwierdzono:

 • wycieki płynów eksploatacyjnych,
 • nieszczelny układ pneumatyczny,
 • niepewne/brak mocowania siedzeń pasażerów,
 • zbyt duży luz kierownicy,
 • niedopuszczalne modyfikacje układu instalacji elektrycznej (modyfikacja zasilania wentylacji),
 • nieocechowana szyba boczna,
 • brak wymaganej liczby wyjść awaryjnych,
 • niesprawny mechanizm otwierania tylnych drzwi,
 • brak poszycia podwozia,
 • niesprawny hamulec roboczy (lewy, tył),
 • nierównomierna siła hamowania kół tej samej osi,
 • nadmierne luzy w układzie zawieszenia oraz w układzie kierowniczym,
 • uszkodzone mocowanie dźwigni siłownika hamulca lewego, tył,
 • apteczka (zawierała zawilgocone, spleśniałe opatrunki). 

W drugim pojeździe stwierdzono wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawny układ ABS oraz nieprawidłowo określony termin następnego badania technicznego.  

  

Czytaj więcej...

„Ponowne spotkanie”

Opublikowano: czwartek, 11, luty 2016

W dniu 10.02.2016 roku inspektor transportu drogowego z Olsztyna zatrzymał do kontroli pojazd samochodowy , którego dopuszczalna masa całkowita zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym wynosiła 3 500 kg. Pojazd z uwagi na podejrzenie przeważenia poddano  kontroli nacisków na osie pojazdu. Pomiar nacisku pierwszej osi pojazdu wyniósł 2 200 kg , a drugiej 5 500 kg. Suma masy pojazdu wraz z ładunkiem wyniosła 7 700 kg.  Po dokładnej analizie okazanych dokumentów związanych z danymi pojazdu  okazało się , że zatrzymany do kontroli pojazd już raz był kontrolowany w tym samym zakresie, co również skończyło się stwierdzeniem znacznego przeważenia pojazdu. Mając na uwadze wszystkie okoliczności sprawy kierowca został ukarany maksymalnym mandatem karnym w kwocie 500 zł i zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Czytaj więcej...