• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Kolejna manipulacja

Opublikowano: poniedziałek, 29, luty 2016

W dniu 26.02.2016 r. przez inspektorów WITD Olsztyn został zatrzymany do kontroli pojazd członowy złożony z ciągnika samochodowego m-ki Renault (pierwsza rejestracja 31.12.2014) oraz naczepy m-ki Krone. W trakcie analizy danych cyfrowych pobranych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego zainstalowanego w pojeździe oraz okazanej dokumentacji stwierdzono brak zarejestrowanej jazdy w okresie bezpośrednio poprzedzającym zatrzymanie pojazdu do kontroli oraz w dniu poprzednim. Wykonano jazdę testową która wykazała brak zapisu jazdy w jej trakcie. W toku dalszych czynności polecono przejazd do najbliższego warsztatu, tj. autoryzowanego serwisu tachografów gdzie na polecenie inspektorów przeprowadzono demontaż czujnika ruchu zainstalowanego w skrzyni biegów odpowiedzialnego za przekazywanie impulsów do tachografu pojazdu. Po wykręceniu zdemontowany czujnik poddano sprawdzeniu porównawczemu z nowym czujnikiem na wartość napięcia. Uzyskane wartości wskazywały na dokonaną przeróbkę czujnika, wobec czego dokonano jego rozłożenia na części czym potwierdzono dokonane wpięcie w układ sterujący. Tachograf posiadał ważne sprawdzenie okresowe wykonane 16.01.2015 w Polsce. W związku z poczynionymi ustaleniami kierowca okazał pilot sterujący pracą niedozwolonego urządzenia. Tym samym potwierdzono ingerencję w jeden z elementów układu wchodzącego w skład urządzenia rejestrującego. O zaistniałym zdarzeniu zawiadomiono KPP Ełk w związku z możliwością popełnienia przestępstwa. Dodatkowo kierowca został ukarany  mandatem karnym, a wobec przedsiębiorcy wykonującego przewozy wszczęto postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...

Kolejny wyłącznik

Opublikowano: wtorek, 23, luty 2016

W dniu 22.02.2016 Inspektorzy z Oddziału terenowego w Elblągu na drodze S7 MOP Sople zatrzymali do kontroli pojazd marki DAF wraz z naczepę marki Kogel. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor stwierdził, iż w kontrolowanym pojeździe zamontowany jest wyłącznik urządzenia rejestrującego czas pracy kierowcy. Zainstalowane urządzenie sterowane było przy pomocy pilota, którego użycie podczas jazdy powodowało odłączenie tachografu i tym samym brak rejestracji jazdy. Urządzenie to także powodowało wyłączenie prędkościomierza pojazdu. Kierowca został ukarany mandatem karnym w kwocie 2000 zł. Pojazd po zakończonej kontroli został przekazany funkcjonariuszom Policji do dalszych czynności. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami zostało zgłoszone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 315 kk. Ponadto wobec przedsiębiorcy i osoby zarządzającej zostaną wszczęte odpowiednie postępowania.

Manipulacje w czasie pracy kierowców – walka z nieuczciwą konkurencją i szarą strefą

Opublikowano: czwartek, 18, luty 2016

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta” Nieodzownym elementem działalności Inspekcji jest walka z nieuczciwą konkurencją występującą w sferze przewozu osób jak i przewozu rzeczy. Jednym z przejawów stosowania czynów nieuczciwej konkurencji przez przewoźników drogowych  jest niezgodne z przepisami prawa manipulowanie czasem pracy kierowców. Konieczność stosowania norm prowadzenia pojazdów wydłuża proces przewozu, ale jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, realizuje w sposób prawidłowy elementy socjalne pracy kierowcy i reguluje uczciwość wykonywania przewozów. Ukrywanie realnego czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz przez nieuczciwego przedsiębiorcę stawia pozostałych przedsiębiorców w złej sytuacji ekonomicznej. Przedsiębiorstwo w którym, dochodzi do manipulacji w czasie pracy w szczególności poprzez nierejestrowanie faktycznego czasu pracy kierowców, oddziałuje w sposób negatywny na rynek usług transportowych. Dodatkowo ukrywanie czasu pracy stwarza pole do kolejnych patologii – zlecania kierowania pojazdem przez osoby które nie posiadają właściwych umów o prace, odpowiednich kwalifikacji chociażby kursu na przewóz rzeczy lub osób, orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze kierowcy. Taka działalność z kolei prowadzi do powstawania szarej strefy w zakresie zatrudniania kierowców.

Czytaj więcej...