• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Działania kontrolne pod nazwą GIMBUS

Opublikowano: wtorek, 06, wrzesień 2016

W dniu 05.09.2016 roku w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie rozpoczęli działania kontrolne pod nazwą GIMBUS. Działania były prowadzone na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z wykorzystaniem oddziałów terenowych w Ełku, Iławie, Elblągu i Olsztynie. Celem działań kontrolnych było zweryfikowanie prawidłowości wykonywania przewozów drogowych osób – przewóz dzieci do szkół. Szczególną uwagę inspektorzy zwrócili na stan techniczny pojazdów, którymi młodzi mieszkańcy Warmii i Mazur dowożeni są do placówek oświatowych. W trakcie realizowania zadań kontrolnych inspektorzy kontroli poddali w sumie 22 pojazdy. W 9 przypadkach inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów co stanowiło 40% ogółu skontrolowanych pojazdów. W 5 przypadkach inspektorzy zakazali dalszej jazdy pojazdów – ponad 20% skontrolowanych pojazdów. Głównymi nieprawidłowościami w stanie technicznym były wycieki płynów eksploatacyjnych pojazdów, niesprawny układ hamulcowy, oraz niewłaściwe mocowanie siedzeń pasażerów. Wszyscy kierowcy wykonujący przewozy dzieci byli trzeźwi. Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych, troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej inspektorzy będą kontynuowali działania kontrolne celem eliminowania z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie.

 

Czytaj więcej...

Dzień z życia inspektora transportu drogowego

Opublikowano: wtorek, 09, sierpień 2016

W dn. 05.08.2016 r. na PK Olsztyn, ul. Leonharda, droga kr nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli pojazdu marki VAN HOOL. Autobusem kierował obywatel Niemiec i wykonywał międzynarodowy transport drogowy osób, przewóz 25 osób z Mrągowa do Gdańska. Kierowca okazał do kontroli m. in. kartę kierowcy, zaświadczenia o działalności kierowcy oraz udostępnił tachograf w celu sczytania danych. Analiza zawartych na niej danych, po uwzględnieniu zdarzeń lub błędów w postaci: przerwa napięcia, wykazała, odstąpienie od przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw lub odpoczynków. Ponadto w toku analizy danych pobranych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego oraz wyjaśnienia kierowcy stwierdzono, że inny kierowca przedsiębiorstwa wykonującego kontrolowany przewóz prowadząc pojazd marki VAN HOOL manipulował zapisem tachografu na karcie kierowcy w dniu 16.07.2016 r. poprzez wyjęcie karty kierowcy z tachografu i prowadzenie pojazdu bez umieszczenia karty kierowcy w tachografie. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

Czytaj więcej...

DAF z wyłącznikiem.

Opublikowano: piątek, 05, sierpień 2016

W dniu 2 sierpnia 2016r. w Olsztynie (ul. Leonharda) na dk. 16 zatrzymany został do kontroli pojazd marki Daf. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ujawniono samowolną ingerencję w instalację tachografu. W pojeździe zainstalowano niedozwolone urządzenie, które kierowca uruchamiał za pomocą przycisku ukrytego pod tablicą rozdzielczą pojazdu. Urządzenie, to umożliwiało kierowcy dokonywanie zmian w zapisach wykonujących się na karcie kierowcy oraz tachografie. Uruchomienie wyłącznika tachografu powodowało, że podczas jazdy tachograf pojazdu rejestrował odpoczynek. Kierowca korzystał z wyłącznika tachografu od miejsca załadunku w Łęgajnach do miejsca zatrzymania do kontroli w Olsztynie, za co został ukarany mandatem karnym w kwocie 2000 zł. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami wobec przedsiębiorcy zostaną wszczęte odpowiednie postępowania administracyjne.

Czytaj więcej...