• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Ogłoszenie o naborze

Opublikowano: poniedziałek, 10, wrzesień 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego Wydziału Inspekcji w Olsztynie

 

Ogłoszenie o naborze nr 33720 miejsce pracy Oddział w Elblągu

 

Ogłoszenie o naborze nr 33727 miejsce pracy Wydział Inspekcji: - Olsztyn, - Oddział w Ełku, - Oddział w Iławie

 

Wzór oświadczenia

 

UWAGA ! 

Warmińsko - Mazurski  Wojewódzki  Inspektorat  Transportu Drogowego zaprasza kandydatów spełniających wymagania formalne do I etapu naboru ( testy sprawdzające wiedzę oraz kompetencje określone w ogłoszeniu o naborze), który odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9 sala 160 w dniu 05 października 2018 roku o godzinie 8:00. Kandydaci proszeni są o stawienie się o godzinie 7:30.

W związku z ochroną danych osobowych (RODO) informacje dotyczące zakwalifikowania poszczególnych kandydatów do I etapu przekazywane będą telefonicznie lub e-mailowo .

Z uwagi na fakt, iż będzie to egzamin pisemny, proszę o zabranie ze sobą długopisu lub pióra.

Warunkiem udziału w testach jest okazanie przez kandydata dokumentu tożsamości.

Materiał niebezpieczny „w rękach” szofera bez uprawnień.

Opublikowano: poniedziałek, 10, wrzesień 2018

W piątek 07.09.2018 wspólny patrol inspektorów z WITD w Olsztynie oraz funkcjonariuszy Policji z Giżycka, przeprowadził kontrolę pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w postaci 6600 litrów oleju napędowego. Sprawdzenie danych kierowcy, będącego jednocześnie przedsiębiorcą, w Centralnej Ewidencji Kierowców wykazało, że nie posiadał on uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu kierowcy. Ponadto inspektorzy ustalili, że kierowca nie posiadał szkolenia wymaganego do przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem. 

Mając na uwadze powyższe, szofer nie mógł kontynuować swej podróży do czasu przekazania pojazdu jego pracownikowi posiadającemu wszelkie niezbędne uprawnienia. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne z zakresu naruszeń związanych z przepisami ustaw o transporcie drogowym i przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

 

Wyłącznik tachografu

Opublikowano: piątek, 07, wrzesień 2018

 W czwartek 06.09.2018 w Giżycku, inspektorzy z ełckiego oddziału Warmińsko – Mazurskiej Inspekcji Transportu Drogowego współdziałający z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili kontrolę pojazdu należącego do litewskiego przewoźnika. Analiza zapisów na okazanej tarczy tachografu wykazała, że kierowca w dniu kontroli po rozładunku w Mrągowie, ingerował w pracę tachografu, co skutkowało zapisem odpoczynku podczas faktycznej jazdy. Pojazd, z uwagi na rodzaj naruszenia, został skierowany do najbliższego punktu serwisowego tachografów celem przeprowadzenia szczegółowych oględzin. Przeprowadzone czynności jednoznacznie potwierdziły przypuszczenia inspektorów. Wewnątrz tachografu zainstalowano niedozwolone urządzenie będące wyłącznikiem tachografu i sterowane polem magnetycznym. „Sprytne” urządzenie zostało zdemontowane oraz zabezpieczone jako dowód w sprawie.  Kierowca przed wyruszeniem w dalszą drogę zmuszony był do wniesienia kaucji na poczet kary administracyjnej w wys. 10 tys. zł oraz uiszczenia mandatu karnego w wysokości 2 tys. zł. Tachograf został naprawiony i ponownie zalegalizowany przez uprawniony podmiot, a kosztami tych czynności obciążono przewoźnika..

Czytaj więcej...