• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Bezpieczeństwo przedszkolaków

Opublikowano: wtorek, 11, kwiecień 2017

W dniu 11 kwietnia 2017 r., inspektorzy Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami Olsztyna. Spotkanie, podczas którego zaprezentowano zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego odbyło się w Przedszkolu nr 12. Ponadto dzieci zostały zapoznane z zadaniami inspektorów transportu drogowego, zadając liczne pytania dotyczące ich codziennej pracy. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci udzieliły właściwych odpowiedzi na pytania związane z ich bezpieczeństwem na drodze, dotyczące m.in. prawidłowego przekraczania jezdni oraz jazdy w foteliku i zostały nagrodzonego drobnymi upominkami.

 

 

Akcja „Rdza”

Opublikowano: wtorek, 21, marzec 2017

W dn. 20.03.2017 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadził na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, działania kontrolne pn. „Rdza”, ukierunkowane na szczegółową weryfikację stanu technicznego pojazdów, obejmująca m.in. badanie zadymienia oraz poziom natężenia hałasu. W efekcie przeprowadzonych 60 kontroli zatrzymano 13 dowodów rejestracyjnych oraz nałożono 10 mandatów karnych. Głównymi przyczynami zatrzymań dowodów rejestracyjnych były wycieki płynów eksploatacyjnych, usterki oświetlenia, ogumienia i układów hamulcowych, a także brak wymaganych badań technicznych pojazdów. Szczególną kategorię przypadków zatrzymanych dowodów rejestracyjnych stanowiły pojazdy przystosowane do przewozów osób, w których stwierdzono nieprawidłowe mocowanie siedzeń pasażerskich. Kierującym pojazdami zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszającymi wymagania ochrony środowiska zakazano dalszej jazdy. Ponadto w jednym przypadku kontroli polskiego przewoźnika wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy ujawniono manipulację w cyfrowym urządzeniu rejestrującym polegającą na podłączeniu niedozwolonego urządzenia fałszującego jego zapisy.

 

Czytaj więcej...

Wyłącznik

Opublikowano: czwartek, 02, marzec 2017

W dniu 01.03.2017 r. na drodze krajowej nr 15  zatrzymany został do kontroli zestaw pojazdów składający się z ciągnika samochodowego marki Scania oraz naczepy marki Wielton. Podczas oględzin pojazdu stwierdzono, iż w pojeździe marki Scania wyprodukowanym w dniu 16.11.2015 r. zainstalowano tachograf marki Stonridge Electronics. Ostatnie badanie okresowe tachografu przeprowadzono w dniu 23.11.2016 r., co potwierdzone było na tabliczce pomiarowej umieszczonej na lewym słupku kabiny kierowcy. W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono, że do urządzenia rejestrującego zostało podłączone niedozwolone urządzenie – wyłącznik tachografu który został wpięty do szyny CAN pojazdu. Do instalacji tachografu zamontowano dodatkowe urządzenie imitujące sygnał IMS zamontowany wewnątrz kabiny. Stwierdzono również, że w skrzyni biegów został zamontowany nadajnik typu Kitas 2+ który został przerobiony. W/w ingerencja powodowała, że tachograf utracił dotychczasowe cechy legalności i prawidłowości działania w związku z czym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji.

Czytaj więcej...