• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

„Fałszerze”

Opublikowano: piątek, 10, czerwiec 2016

W dniu 9 czerwca 2016r. w Olsztynie inspektorzy transportu drogowego w ramach działań pod kryptonimem „Fałszerze” zatrzymali do kontroli cztery zespoły pojazdów należące do polskiego przewoźnika specjalizującego się w wykonywaniu przewozu ładunków sypkich. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych we wszystkich pojazdach ujawniono naruszenie w postaci nierejestrowania za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

W dwóch pojazdach stwierdzono samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego polegającą na umieszczeniu na nadajniku tachografu magnesu, w efekcie czego nastąpiła zmiana jego wskazań - tachograf rejestrował odpoczynek podczas faktycznie wykonywanej jazdy. W kolejnych przypadkach stwierdzono wykonywanie przewozów z użyciem dwóch kart i wykonywanie przewozów bez zalogowanej karty w tachografie. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami na kierowców nałożono mandaty karne, a wobec przewoźnika zostały wszczęte cztery postępowania administracyjne w związku ze stwierdzonymi naruszeniami.

IVECO z "nadwagą"

Opublikowano: czwartek, 09, czerwiec 2016

W dniu 07.06.2016r. inspektorzy transportu drogowego z WITD Olsztyn Oddział Terenowy w Ełku pełniąc czynności zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy marki IVECO o DMC 3,49 t. Powodem zatrzymania było przypuszczenie, że pojazd może mieć przekroczoną ładowność. Po zważeniu okazało się, iż nacisk pierwszej osi wynosi 1,95t, a drugiej 3,85t. Rzeczywista masa pojazdu wynosiła 5,8t i przekraczała dopuszczalną masę pojazdu o 2,31t. W wyniku przeprowadzonej kontroli kierowcę ukarano mandatem karnym oraz nakazano doprowadzić pojazd do stanu normatywnego.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie wzmożonych kontroli autobusów.

Opublikowano: czwartek, 02, czerwiec 2016

W dniu 2 czerwca 2016 r., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw wykonujących przewozy drogowe osób. Posiedzenie zorganizowane z inicjatywy Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego miało na celu omówienie zasad kontroli autobusów w okresie wzmożonych przewozów związanych ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, okresem wakacji oraz Światowymi Dniami Młodzieży. Przedstawiciele Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego przypomnieli o zakresie kontroli autobusów zwracając na konieczność odpowiedniego przygotowania kierowców oraz pojazdów celem sprawnego przeprowadzenia kontroli. Zwrócono również uwagę na funkcjonowanie stałych punktów kontroli autobusów w Olsztynie oraz Elblągu, których celem jest zmaksymalizowanie ilości kontroli autobusów poddawanych kontroli. Ponadto zainteresowanym osobom udzielono informacji na temat szczegółowych zasad kontroli stanu technicznego pojazdów oraz kwalifikacji kierowców wymaganych w przewozach drogowych osób.