• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Ukryty ADR

Opublikowano: środa, 01, czerwiec 2016

W dniu 31.05.2016 r. na drodze krajowej nr 16, zatrzymany został do kontroli samochód ciężarowy, którym przewoźnik litewski wykonywał międzynarodowy transport drogowy, towaru niebezpiecznego (UN 3082), umieszczonego w 5 pojemnikach z tworzywa sztucznego o łącznej masie 5000 kg. Pojazd w chwili zatrzymania nie był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej.

W toku dalszych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: brak szkolenia kierowcy wymaganego przepisami umowy ADR, nieprawidłowe sporządzenie dokumentu przewozowego, brak wymaganych tablic barwy pomarańczowej, brak instrukcji pisemnych ADR, brak wymaganych gaśnic, brak jednego z elementów wyposażenia w postaci osłony zabezpieczającej otwory kanalizacyjne. Ponadto kontrola przestrzeni ładunkowej wykazała iż towar ułożony został w sposób nie gwarantujący jego zabezpieczenie przed zmianą położenia. Mając powyższe na uwadze zakazano kierowcy dalszej jazdy do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Kierujący został ukarany mandatem karnym, a wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne za naruszenie przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Nieszczelna cysterna

Opublikowano: środa, 01, czerwiec 2016

W dniu 31 maja 2016 roku przy ul. Leonharda w Olsztynie, inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej zespół pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał krajowy przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych. Przedmiotem transportu były paliwa płynne w postaci benzyny oraz oleju napędowego. W trakcie szczegółowej kontroli stanu technicznego cysterny inspektorzy stwierdzili wycieki materiału niebezpiecznego ze zbiornika. Mając na uwadze zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego, kontrolujący zabezpieczyli parking poprzez uniemożliwienie wjazdu innych pojazdów. Informację o zaistniałej sytuacji  przekazano Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Po przyjeździe jednostek ratowniczo – gaśniczych na miejsce zdarzenia inspektorzy, do czasu przyjazdu drugiej cysterny w celu przepompowania paliwa, zabezpieczali teren parkingu.

 

Zatrzymanie obywatelskie

Opublikowano: wtorek, 31, maj 2016

W dniu 30 maja 2016 roku w Olsztynie inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie w trakcie powrotu do siedziby Inspektoratu z punktu kontrolnego zostali zatrzymani przez kierowców pojazdów osobowych. Powodem było zatrzymanie obywatelskie kierowcy pojazdu marki VW, który będąc pod wpływem alkoholu poruszał się po ulicy Artyleryjskiej. Inspektorzy po zabezpieczeniu miejsca postoju pojazdów przejęli kierującego pojazdem oraz zabezpieczyli kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę kierowcy. Z uwagi na fakt, że kierowca nie był w stanie poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wezwano patrol policji. Po przybyciu funkcjonariuszy kierowca wraz z pojazdem został przekazany zespołowi policjantów celem dokonania dalszych czynności kontrolnych. Na szczególną uwagę zasługuje wzorowa postawa innych uczestników ruchu drogowego, dzięki której uniknięto niebezpiecznej sytuacji na drodze.