• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Spotkanie Rady Konsultacyjnej przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego

Opublikowano: wtorek, 27, sierpień 2019

W dniu 26.08.2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego odbyło się z inicjatywy Warmińsko -Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony społecznej w tym Przewodniczący Warmińsko -Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, przedstawiciele zrzeszeń taksówkarskich działających na terenie województwa, Z- ca Prezydenta Miasta Olsztyn oraz przedstawiciele służb kontrolnych, organów i instytucji państwowych odpowiedzialnych za nadzór i kontrole ruchu drogowego t. j. Straż Graniczna, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Podczas spotkania strona społeczna przedstawiła największe wyzwania i problemy rynku transportowego osób i rzeczy. Spotkanie było doskonałą platformą do wymiany poglądów i przedstawienia obowiązujących przepisów w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego zarówno co do aspektów organizacyjnych, jak i tematów związanych z bezpieczeństwem i legalnością wykonywanych przewozów drogowych.

 

Czytaj więcej...

„Oczyszczanie powietrza przez zanieczyszczenie”

Opublikowano: wtorek, 27, sierpień 2019

W dniu 21.08.2019 roku zespół kontrolny z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Oddziałów Elbląg i Iława prowadził działania kontrolne na drodze ekspresowej S7 MOP Sople. W wyniku przeprowadzonej kontroli  pojazdu przy użyciu specjalistycznego urządzenia diagnostycznego stwierdzono nieprawidłowości w systemie oczyszczania spalin SRC. Szczegółowa analiza wykazała zastosowanie niedozwolonego urządzenia fałszującego temperaturę w zbiorniku AdBlue (-18 stopni C) powodującego nieprawidłowe działanie całego układu oczyszczania spalin. Za stwierdzone nieprawidłowości kierowcę ukarano mandatem karnym dodatkowo zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu oraz wydano zakaz dalszej jazdy.

Czytaj więcej...

"Kolejny mały atleta"

Opublikowano: piątek, 16, sierpień 2019

 Celem działania Inspekcji Transportu Drogowego, związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz przeciwdziałaniem degradacji dróg publicznych, nie sprowadzają się wyłącznie do kontroli dużych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej wadze powyżej 3,5 tony. Inspektorzy prowadzą regularne działania wymierzone również w te pojazdy, których teoretyczna ładowność nie wskazuje, na potencjalne przeładowanie pojazdu, jednakże praktyka "podpowiada", że faktyczna sytuacja może być zgoła odmienna.

Potwierdzeniem powyższego były wyniki kontroli przeprowadzonej 14.08.2019 r., na drodze S7 podczas, których jeden z "rekordowych" pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, faktycznie ważył 6300 kg, czyli o prawie 3 tony więcej niż było to dopuszczalne. Nacisk osi napędowej wynosił 4100 kg, to jest o 600 kg więcej niż dopuszczalna masa całego pojazdu. Na kierowcę nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, natomiast pojazd unieruchomiono do czasu usunięcia przeładowania.

Czytaj więcej...