• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Mały, ale też „może”

Opublikowano: środa, 05, czerwiec 2019

Cele działania Inspekcji Transportu Drogowego, związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz przeciwdziałaniem degradacji dróg publicznych, nie sprowadzają się wyłącznie do kontroli dużych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej wadze powyżej 3,5 tony. Inspektorzy prowadzą regularne działania wymierzone również w te pojazdy, których teoretyczna ładowność nie wskazuje, na potencjalne przeładowanie pojazdu, jednakże praktyka „podpowiada”, że faktyczna sytuacja może być zgoła odmienna. 

Potwierdzeniem powyższego były wyniki kontroli przeprowadzonej 4.06.2019 r., na drodze S7 podczas, których jeden z „rekordowych” pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, faktycznie ważył 5900 kg, czyli o ponad 2 tony więcej niż było to dopuszczalne. Nacisk osi napędowej wynosił 3800 kg, to jest o 300 kg więcej niż dopuszczalna masa całego pojazdu. Niefortunny szofer, poinformowany o możliwości ponownego ważenia, świadomy swego położenia,  zrezygnował z powtórnych czynności.  Na kierowcę nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, natomiast pojazd unieruchomiono do czasu usunięcia przeładowania.

 

Kolejne działania wymierzone w nieuczciwą konkurencję

Opublikowano: poniedziałek, 03, czerwiec 2019

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, przeprowadził kolejne działania kontrolne zmierzające do wyeliminowania nieuczciwej konkurencji na rynku przewozów osób, związanej z wykorzystywaniem aplikacji umożliwiającej nielegalne podejmowanie transportu drogowego.

Wspólne kontrole ITD i Policji, odbyły się 1 czerwca 2019 r. i w jednym przypadku ujawniono, że kierowca wykonywał przewóz naruszający podstawowe wymagania prawne. Kierujący oferował swoje usługi, pomimo że nie posiadał wymaganej licencji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych, potwierdzających jego zdolność do pracy na stanowisku kierowcy. Ponadto samochód osobowy wykorzystywany do prowadzenia usług, nie spełniał wymaganego kryterium konstrukcyjnego.

Mając na uwadze kolejne ujawnienie naruszeń ustawy o transporcie drogowym, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, będzie podejmował regularne kontrole, we współpracy z Policją oraz Krajową Administracją Skarbową. 

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przypomina, o obowiązkach związanych z podejmowaniem oraz wykonywaniem przewozów osób, w zgodzie z przepisami prawa, uwzględniającymi uczciwą konkurencję na rynku przewozów drogowych osób.

Jazda ekologiczna

Opublikowano: piątek, 24, maj 2019

W dniach 20 i 22.05.2019r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, prowadził wzmożone kontrole drogowego ukierunkowane, na wykrywanie emulatorów Adblue oszukujących układ SCR. Wspomniana akcja kontrolna prowadzona była w ramach działań WITD Olsztyn, a obszarem obejmowała, teren województwa Warmińsko - Mazurskiego. Ełccy inspektorzy transportu drogowego, w ramach wyżej wymienionej akcji, w poniedziałek 20.05.2019 r. i środę 22.05.2019 r., na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Ełk, poddali kontroli pojazdy polskiego przewoźnika, które wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy. Natychmiast po zatrzymaniu, wątpliwości kontrolerów wzbudziły pewne elementy związane z układem SCR. Oględziny pojazdu ujawniły emulatory wpięte w układ SCR dzięki któremu przedsiębiorca mógł zaoszczędzić na płynie Adblue . Z uwagi na rodzaj naruszenia, stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, szofer został potraktowany z całą surowością i ukarany mandatem karnym oraz zostały zatrzymane dowody rejestracyjne. Również jego pracodawca odpowie za stwierdzoną manipulację, doprowadzając układ SCR do sprawności i prawidłowego użytkowania.

Czytaj więcej...