• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Emulator adblue

Opublikowano: wtorek, 08, maj 2018

W dniu 27.04.2018 r. na punkcie kontrolnym w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, położonym w ciągu drogi krajowej nr 16, inspektor warmińsko – mazurskiej wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego, dokonał kontroli pojazdu marki IVECO z naczepą, którym w imieniu polskiego przedsiębiorstwa wykonywano krajowy transport drogowy rzeczy. W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono, że zainstalowany w pojeździe tachograf, ostatnie badanie okresowe przechodził we wrześniu 2016 roku, jednakże impulsator tachografu nie był podłączony w miejscu do tego przeznaczonym. W związku z powyższym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, wobec czego w stosunku do przedsiębiorstwa zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Ponadto w toku oględzin stwierdzono, że w chwili kontroli zbiornik czynnika Adblue był pełen, natomiast jego wskaźnik na wyświetlaczu deski rozdzielczej, wskazywał poziom około ¼ napełnienia. Inspektorzy kontynuując oględziny wykryli, za okablowaniem skrzynki bezpieczników, niedozwolone urządzenie o nazwie ADBLUE EMULATOR. W chwili usunięcia urządzenia, poziom płynu Adblue wskazany na wyświetlaczu deski rozdzielczej spadł do zera. W związku z powyższym inspektor zatrzymał dowód rejestracyjny pojazdu, natomiast kierowcę ukarano mandatem karnym. Wobec zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie, zostanie wszczęte postępowanie w sprawach wykroczenia.

Czytaj więcej...

Kierowca pojazdu ciężarowego z 0,87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Opublikowano: środa, 25, kwiecień 2018

W dniu 24.04.2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie prowadzili czynności kontrolne przy drodze krajowej nr 63, w pobliżu w miejscowości Miłki. Około godz. 9:00 podjęto próbę zatrzymania pojazdu ciężarowego marki MAN z naczepą, poruszającego się od strony Giżycka. Pomimo wyraźnych sygnałów podawanych tarczą do zatrzymywania, kierowca nie zatrzymał się do kontroli. W związku z powyższym, w wyniku dalszych czynności, wskazany pojazd członowy został zatrzymany w okolicach miejscowości Wyłudki. W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy podjęli uzasadnione przypuszczenie, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0.87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. ilość wskazującą na możliwość popełnienia przestępstwa w ruchu drogowym. W celu przeprowadzenia dalszych czynności, na miejsce kontroli wezwano patrol policji, który przejął sprawę związaną z postępowaniem karnym wobec kierującego. 

Zjazd przedstawicieli przewoźników w Rynie

Opublikowano: środa, 25, kwiecień 2018

W dniu 21.04.2018 roku w Rynie na zaproszenie przewodniczącego Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych Pana Aleksandra Reischa Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski wziął udział w zjeździe delegatów podczas którego omawiane były min. problemy w realizowaniu międzynarodowego transportu drogowego przez krajowych przewoźników drogowych. W spotkaniu obok delegatów uczestniczył Pan Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz Pan Władysława Żero Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia. Podczas spotkania uhonorowano W-M WITD Pana Arkadiusza Brzozowskiego i trzech inspektorów transportu drogowego odznaką „Zasłużony dla Transportu ZMPD”. Spotkanie, w którym brali udział inspektorzy było doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat udziału służb kontrolnych w procesie budowania krajowego wysoko wyspecjalizowanego transportu międzynarodowego. 

Czytaj więcej...