• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Akcja "Gimbus"

Opublikowano: czwartek, 06, wrzesień 2018

W dniu 05.09.2018 roku inspektorzy z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku wspólnie z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przeprowadzili działania kontrolne pod kryptonimem GIMBUS.  W toku prowadzonych czynności kontrolnych przeprowadzono 6 kontroli pojazdów do przewozu dzieci do szkół. W trzech przypadkach stwierdzono przekroczono normy zadymienia. W związku z powyższym zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów i wydano zakaz dalszej jazdy. Wskazane działania były pierwszymi w tym roku szkolnym kontrolami w zakresie sprawdzenia prawidłowości przewozu dzieci do szkół. Mając na uwadze wyniki tych działań podejmowane będą kolejne działania kontrolne w tym zakresie.

 

 

Czytaj więcej...

Spotkanie w WITD Olsztyn

Opublikowano: poniedziałek, 27, sierpień 2018

W dniu 23.08.2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie odbyło się spotkanie pracowników Inspektoratu z Panem Łukaszem Bryłą Zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie oraz z Panem Andrzejem Najmanowiczem Zastępcą Dyrektora Biura Prawnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W pierwszej części spotkania Pan Arkadiusz Brzozowski Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przedstawił strukturę majątkową i osobową Inspektoratu oraz wyniki działalności kontrolnej za pierwsze półrocze 2018 roku. Przedstawiono szczegółowo specyfikę województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie głównych szlaków komunikacyjnych, działalność kontrolną urzędu w kontekście sąsiedztwa województwa z Obwodem Kaliningradzkim.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Łukasz Bryła dziękując pracownikom Inspektoratu za dotychczasowe wyniki pracy i zaangażowanie w budowę pozytywnego wizerunku społecznego Inspekcji. Udzielając odpowiedzi na pytania pracowników WITD Olsztyn przedstawił koncepcję funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego na tle uchwalonych i projektowanych zmian prawnych oraz działania Głównego Inspektora w zakresie pozyskania dodatkowych środków pieniężnych na uposażenia pracowników Inspekcji. 

Czytaj więcej...

POLICJA I WITD RÓWNA SIĘ BEZPIECZEŃSTWO

Opublikowano: środa, 08, sierpień 2018

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek podziękował za lata współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa insp. Grzegorzowi Bukowskiemu, Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji WITD w Olsztynie. 

W ubiegłym tygodniu w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie odbyło się spotkanie podczas którego szef garnizonu warmińsko – mazurskiego insp. Tomasz Klimek, podziękował za wieloletnią współpracę Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji WITD w Olsztynie insp. Grzegorzowi Bukowskiemu. Na ręce insp. Grzegorza Bukowskiego trafił pamiątkowy ryngraf. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego od lat wymieniają się doświadczeniami z zakresu ruchu drogowego. Co roku policjanci i inspektorzy transportu drogowego potocznie zwani „krokodylami”, pełnią wspólnie służby na drogach naszego regionu. Podstawowy cel wspólnych patroli to: bezpieczeństwo w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego. Insp. Grzegorz Bukowski od lat współpracuje z policjantami często udzielając bezinteresownego i fachowego wsparcia merytorycznego.

 źródło: KWP

Czytaj więcej...