• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Nielegalne przewozy osób bez uprawnień

Opublikowano: czwartek, 11, kwiecień 2019

W dniu 11.04.2019r. z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Olsztynie odbyło się spotkanie w siedzibie WITD dotyczące nielegalnego przewozu osób Taxi na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W spotkaniu wzięli udział  przedstawiciele WITD, Policji, KAS, UM Olsztyn, zrzeszenia taksówkarzy.

Tematyką spotkania było przeciwdziałanie nielegalnej konkurencji w przewozach TAXI oraz ustalenie współpracy pomiędzy służbami w tym zakresie.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, iż na podstawie przepisów Ustawy o Transporcie Drogowym oraz innych ustaw wykonywanie przewozów drogowego osób  wymaga uzyskania odpowiedniego uprawnienia. 

Brak przedmiotowego uprawnienia skutkuje naruszeniem przepisów Ustawy o Transporcie Drogowym i jest sankcjonowane karą w wysokości 12 tys. zł.

 

Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 20,90 tony

Opublikowano: piątek, 15, marzec 2019

W dniu 14 marca 2019 r. na punkcie kontrolnym położonym przy drodze ekspresowej nr S7 między Miłomłynem a Małdytami, został poddany do kontroli przez inspektorów z WITD w Olsztynie - 8-osiowy pojazd członowy, składający się z 3-osiowego ciągnika samochodowego oraz 5-osiowej naczepy ciężarowej. W chwili zatrzymania przewoźnik drogowy, wykonywał transport drogowy dwóch kontenerów z ładunkiem do portu w Gdyni.

W trakcie kontroli, pojazd członowy poddano pomiarom masy, nacisków na osie oraz wymiarów. W wyniku kontroli ustalono, iż nacisk poszczególnych osi wyniósł :

- na potrójnej osi naczepy: 27,40 tony – przekroczenie – 3,40 tony,

- rzeczywista masa całkowita pojazdu – 60,90 tony – przekroczenie o 20,90 tony, czyli o 52,25%. 

Kierowca do kontroli nie okazał żadnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Z uwagi na stwierdzone naruszenie przewoźnik może spodziewać się wysokiej kary pieniężnej związanej z dewastacją dróg publicznych.

Czytaj więcej...

Działania kontrolne pod kryptonimem "TRZEŹWOŚĆ"

Opublikowano: poniedziałek, 04, marzec 2019

W dniu 04.03.2019 roku inspektorzy z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku przeprowadzili działania kontrolne pod kryptonimem "TRZEŹWOŚĆ". 

W toku prowadzonych działań do kontroli wytypowano pojazd należący do polskiego przewoźnika. Już pierwsze czynności kontrolne wskazały, że zatrzymanie pojazdu było uzasadnione. Kierowcę poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało, że kierowca miał 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym pojazd przekazano właścicielowi, a kierowcę przekazano do dalszych czynności wezwanemu na punkt kontrolny patrolowi Policji. 

Czytaj więcej...