• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

15-lecie Inspekcji Transportu Drogowego

Opublikowano: wtorek, 26, wrzesień 2017

W dniu 25.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego. Honorowy patronat nad imprezą objął Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko – Mazurski. Wśród zaproszonych gości oprócz pracowników cywilnych i inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie uczestniczyli Komendanci i Szefowie Służb i Inspekcji: Szef Sztabu Wojskowego w Olsztynie, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Miejski Policji w Olsztynie, Komendant Miejski Policji w Elblągu, Komendant Powiatowy Policji w Piszu, Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Prorektor ds. studenckich WSPOL w Szczytnie, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Prezes Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Olsztynie, Burmistrz Olecka, Naczelnik Delegatury Północno – Wschodniej GITD. Podczas spotkania podziękowania za 15 lat służby kontrolnej na ręce Pana Arkadiusza Brzozowskiego Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego złożyli Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Prezes Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Olsztynie. Obchody święta Inspekcji były też okazją do nadania awansów służbowych na kolejne stopnie inspektorskie dla 11 inspektorów transportu drogowego które wręczył Wojewoda i Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Końcowym punktem uroczystości było przedstawienie prezentacji podsumowującej 15 lat działań kontrolnych ITD na terenie województwa.

 

Czytaj więcej...

Manipulacje w instalacji tachografu

Opublikowano: wtorek, 26, wrzesień 2017

W dniu 20.09.2017 r., w Olsztynie przy ul. Lubelskiej droga kr. nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał zatrzymania do kontroli zestawu pojazdów ciężarowych. W toku analizy danych pobranych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego, oględzin pojazdu oraz przesłuchania kierowcy stwierdzono, że kierowca prowadząc pojazd manipulował zapisem tachografu na karcie kierowcy poprzez użycie wyłącznika tachografu. Na trasie przejazdu jaka miał pokonać pojazd stwierdzono brak zarejestrowanych przez tachograf kilkuset km przebytej przez drogi.

W trakcie kontroli stwierdzono, że zainstalowany w pojeździe tachograf został przerobiony nadajnik impulsów zainstalowany w skrzyni biegów, został przerobiony, a w pojeździe podłączono dodatkowo urządzenie zdalnie sterowane, mające na celu imitowanie drugiego niezależnego sygnału prędkości. W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne, a wobec kierowcy zostanie sporządzony wniosek do sądu o ukaranie.

Dwa nowe auta od Wojewody Warmińsko–Mazurskiego

Opublikowano: piątek, 22, wrzesień 2017

W dniu 20.09.2017 roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie otrzymał od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dwa nowe auta, które posłużą między innymi do przeprowadzania kontroli na drogach. Uroczystego przekazania pojazdów kierownictwu WITD dokonał wicewojewoda Pan Sławomir Sadowski.

Mam nadzieję, że dzięki nim jeszcze lepiej będą mogli Państwo zadbać o bezpieczeństwo na naszych drogach walcząc z wieloma nieprawidłowościami, które pojawiają się podczas przewozu towarów czy osób – powiedział wicewojewoda.

Zakup nowych samochodów sfinansowany został z budżetu wojewody. Będą one wykorzystywane do stałych zadań inspekcji transportu drogowego, między innymi do kontroli przedsiębiorstw, realizacji skarg i wniosków o kontrolę skierowanych wobec podmiotów gospodarczych wykonujących przewozy drogowe z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. W przyszłości jedno z nich posłuży również do przewozu mobilnej stacji kontroli stanu technicznego pojazdów.

 

Czytaj więcej...