• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Walka z żywiołem

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

W czwartek 18 stycznia 2018 r., inspektorzy warmińsko – mazurskiej inspekcji transportu drogowego, powracając do siedziby inspektoratu wraz z pracownikami Delegatury Północno – Wschodniej GITD, spostrzegli gęsty dym unoszący się nad jedną z posesji w miejscowości Podlejki. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce pożaru celem ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ich dobytku. Po przybyciu na teren posesji inspektorzy stwierdzili, że płomienie obejmują miejsce składowania drewna i istnieje niebezpieczeństwo zajęcia ogniem domu mieszkalnego. W pierwszej kolejności powiadomiono Straż Pożarną, a następnie z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków gaśniczych, inspektorzy powstrzymali rozprzestrzenianie się żywiołu na pobliski dom. Ponadto inspektorzy zabezpieczyli drogę dojazdu jednostce gaśniczej, która ugasiła ogień. Błyskawiczna reakcja inspektorów pozwoliła zatem na szybkie opanowanie żywiołu oraz zapobiegła bezpośredniemu zagrożeniu ludzkiemu życiu i zdrowiu. 

Tragiczny wypadek na drodze nr 51

Opublikowano: środa, 17, styczeń 2018

W środę, 17.01.2018 r. w godzinach porannych, na drodze krajowej nr 51 w okolicach miejscowości Dywity, miał miejsce tragiczny wypadek z udziałem dwóch samochodów ciężarowych, w wyniku którego jeden z kierujących poniósł śmierć na miejscu. W związku z udziałem w wypadku samochodów ciężarowych, warmińsko - mazurscy, inspektorzy transportu drogowego, na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, dokonali pobrania danych z tachografów pojazdów celem przeprowadzenia analizy dotyczącej czasu pracy kierowców oraz prędkości z jaką poruszały się pojazdy. Ustalenia poczynione przez inspektorów zostaną przekazane Policji do wykorzystania przy ustalaniu przyczyn wypadku.  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego apeluje do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy w trudnych zimowych warunkach. 

Czytaj więcej...

Gimbusy z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi

Opublikowano: piątek, 12, styczeń 2018

W dniu 11.01.2018 roku inspektorzy transportu drogowego z Elbląga przeprowadzili działania kontrolne na ternie gminy Wilczęta, które ukierunkowane były na sprawdzenie autobusów przewożących dzieci do szkoły. Na miejscu inspektorzy skontrolowali trzy autobusy i we wszystkich przypadkach stwierdzono liczne rażące usterki w stanie technicznym wpływające na bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz porządek ruchu drogowego. Do najpoważniejszych należały: nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierne luzy w układzie kierowniczym, wystające ostre krawędzie poza obrys pojazdu oraz skorodowana kratownica podwozia. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zatrzymano dowody rejestracyjne wszystkich pojazdów wydając bezwzględny zakazy dalszej jazdy. Ponadto inspektorzy ukarali kierowców mandatami karnymi za prowadzenie pojazdów niesprawnych technicznie.

Czytaj więcej...