• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Szkolenie funkcjonariuszy celno-skarbowych

Opublikowano: środa, 17, maj 2017

W dniu 16 maja 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadzili szkolenie funkcjonariuszy celno-skarbowych z zakresu przepisów normujących zasady wykonywania przewozów drogowych. Programem szkolenia objęto przepisy ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, regulacje związane z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów, a także  przewozem drogowym towarów niebezpiecznych.  Istotnym elementem przekazanej wiedzy pozostawały doświadczenia inspektorów wynikające z wieloletniej praktyki w realizacji czynności kontrolnych. Przeprowadzone zajęcia ugruntowały współpracę inspektoratu, z kolejną służbą z naszego regionu odpowiedzialną za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Festyn bezpieczeństwa

Opublikowano: poniedziałek, 15, maj 2017

W dniu 13 maja 2017 r., przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego wzięli udział w festynie zorganizowanym na terenie Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie, poświęconego m.in. bezpieczeństwu ruchu drogowego. Inspektorzy transportu drogowego zaprezentowali specjalistyczny pojazd kontrolny oraz jego wyposażenie. Ponadto zainteresowanym osobom udzielano informacji dotyczących roli oraz zasad funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego.

Spotkanie z przewoźnikami

Opublikowano: poniedziałek, 15, maj 2017

W dniu 12 maja 2017 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wziął udział w spotkaniu członków Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Udział przedstawiciela Inspekcji Transportu Drogowego miał na celu przedstawienie przewoźnikom informacji dotyczących zasad kontroli podejmowanych przez inspektorów transportu drogowego. Jednym z punktów programu spotkania było przedstawienie problematyki przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w kontekście kontroli dopuszczalnych mas, nacisków na osie oraz wymiarów pojazdów. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wyraził podziękowania Panu Aleksandrowi Reisch, przewodniczącemu Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, za dotychczasową owocną współpracę.

Czytaj więcej...