• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Materiał niebezpieczny „w rękach” szofera bez uprawnień.

Opublikowano: poniedziałek, 10, wrzesień 2018

W piątek 07.09.2018 wspólny patrol inspektorów z WITD w Olsztynie oraz funkcjonariuszy Policji z Giżycka, przeprowadził kontrolę pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w postaci 6600 litrów oleju napędowego. Sprawdzenie danych kierowcy, będącego jednocześnie przedsiębiorcą, w Centralnej Ewidencji Kierowców wykazało, że nie posiadał on uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu kierowcy. Ponadto inspektorzy ustalili, że kierowca nie posiadał szkolenia wymaganego do przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem. 

Mając na uwadze powyższe, szofer nie mógł kontynuować swej podróży do czasu przekazania pojazdu jego pracownikowi posiadającemu wszelkie niezbędne uprawnienia. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne z zakresu naruszeń związanych z przepisami ustaw o transporcie drogowym i przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

 

Wyłącznik tachografu

Opublikowano: piątek, 07, wrzesień 2018

 W czwartek 06.09.2018 w Giżycku, inspektorzy z ełckiego oddziału Warmińsko – Mazurskiej Inspekcji Transportu Drogowego współdziałający z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili kontrolę pojazdu należącego do litewskiego przewoźnika. Analiza zapisów na okazanej tarczy tachografu wykazała, że kierowca w dniu kontroli po rozładunku w Mrągowie, ingerował w pracę tachografu, co skutkowało zapisem odpoczynku podczas faktycznej jazdy. Pojazd, z uwagi na rodzaj naruszenia, został skierowany do najbliższego punktu serwisowego tachografów celem przeprowadzenia szczegółowych oględzin. Przeprowadzone czynności jednoznacznie potwierdziły przypuszczenia inspektorów. Wewnątrz tachografu zainstalowano niedozwolone urządzenie będące wyłącznikiem tachografu i sterowane polem magnetycznym. „Sprytne” urządzenie zostało zdemontowane oraz zabezpieczone jako dowód w sprawie.  Kierowca przed wyruszeniem w dalszą drogę zmuszony był do wniesienia kaucji na poczet kary administracyjnej w wys. 10 tys. zł oraz uiszczenia mandatu karnego w wysokości 2 tys. zł. Tachograf został naprawiony i ponownie zalegalizowany przez uprawniony podmiot, a kosztami tych czynności obciążono przewoźnika..

Czytaj więcej...

Akcja "Gimbus"

Opublikowano: czwartek, 06, wrzesień 2018

W dniu 05.09.2018 roku inspektorzy z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku wspólnie z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przeprowadzili działania kontrolne pod kryptonimem GIMBUS.  W toku prowadzonych czynności kontrolnych przeprowadzono 6 kontroli pojazdów do przewozu dzieci do szkół. W trzech przypadkach stwierdzono przekroczono normy zadymienia. W związku z powyższym zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów i wydano zakaz dalszej jazdy. Wskazane działania były pierwszymi w tym roku szkolnym kontrolami w zakresie sprawdzenia prawidłowości przewozu dzieci do szkół. Mając na uwadze wyniki tych działań podejmowane będą kolejne działania kontrolne w tym zakresie.

 

 

Czytaj więcej...