• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Rozszczelnienie cysterny

Opublikowano: czwartek, 21, luty 2019

W dniu 19.02.2019 roku zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku zatrzymał do kontroli pojazd przewoźnika polskiego, którym wykonywano przewóz 19000 l oleju napędowego z Łęgajn do Gołdapi.

W trakcie oceny stanu technicznego pojazdu i cysterny do przewozu paliw stwierdzono rozszczelnienie zbiornika i wyciek oleju. W związku ze stwierdzeniem zagrożenia środowiska inspektorzy wezwali na miejsce kontroli zespół ratownictwa chemicznego z PSP Gołdap. 

Po przyjeździe służb ratowniczo – gaśniczych pojazd przekazano do zabezpieczenia funkcjonariuszom PSP Gołdap. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu a za naruszenie przepisów w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...

Ryzykant

Opublikowano: wtorek, 19, luty 2019

W dniu 18.02.2019 roku patrol inspekcji transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie zatrzymał do kontroli zespół pojazdów, którymi krajowy przewoźnik drogowy wykonywał przewóz drewna. W wyniku kontroli stanu technicznego pojazdu inspektor stwierdził nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów, które realnie powodowały zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas oględzin ramy pojazdu na której załadowane było ponad 20 ton drewna stwierdzono całkowite pęknięcie konstrukcji, które realnie mogło skutkować przełamaniem pojazdu na pół a w konsekwencji wypadnięcie ładunku. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego inspektor zatrzymał dowód rejestracyjny. Wobec przewoźnika będzie prowadzone postępowanie administracyjne z tytułu stwierdzonego naruszenia. 

Czytaj więcej...

Nowe urządzenia do kontroli pojazdów

Opublikowano: piątek, 08, luty 2019

W związku z realizacją przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego Projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie został wyposażony w 4 zestawy kontrolne do weryfikacji prawidłowości funkcjonowania układów w pojeździe w tym systemu tachografów. W każdym z czterech zestawów znajdują się urządzenia do diagnostyki samochodowej, kontroli tachografu, kamery endoskopowe. Przekazany przez GITD sprzęt pozwoli inspektorom skuteczniej walczyć z fałszerstwami w systemie tachografów cyfrowych, oraz pozwoli eliminować z ruchu pojazdy naruszające wymagania w zakresie ochrony środowiska. Jest to pierwszy etap wzmacniania ITD poprzez wyposażenie w profesjonalny sprzęt kontrolny w ramach dbania o przestrzeganie przez podmioty wykonujące przewozy drogowe zasad uczciwej konkurencji. 

Czytaj więcej...