• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Pojazd z emulatorem AdBlue

Opublikowano: wtorek, 15, styczeń 2019

W dniu 14.01.2019 roku zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego prowadząc czynności kontrolne na drogach Warmii i Mazur zatrzymał do kontroli pojazd należący do polskiego przewoźnika. Podczas kontroli stanu technicznego pojazdu inspektorzy stwierdzili nieprawidłowe wskazania urządzeń związanych z układem oczyszczania spalin. Wnikliwa kontrola poszczególnych podzespołów pojazdu wykazała, że w pojeździe zainstalowano niedozwolone urządzenie AdBlue. W związku z powyższym nakazano demontaż urządzenia a kierowcę ukarano mandatem karnym. Mając na uwadze, że pojazd naruszał min. wymagania w zakresie ochrony środowiska zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia usterek. 

Wigilia

Opublikowano: czwartek, 20, grudzień 2018

W tym roku po raz siódmy przedstawiciele służb mundurowych z Warmii i Mazur oraz zaproszeni goście, spotkali się przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, by podziękować sobie za dotychczasową współpracę i życzyć wszystkiego co najlepsze z okazji świąt, a także na nadchodzący rok 2019.

Głównym organizatorem przedświątecznego spotkania była Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, a rolę gospodarza pełnił dyrektor – Mariusz Pawłowski.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli inspektorzy transportu drogowego na czele z Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego Panem Arkadiuszem Brzozowskim oraz funkcjonariusze i pracownicy m.in. Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej w Olsztynie, Lasów Państwowych.

Czytaj więcej...

Manipulacja czasem pracy kierowcy

Opublikowano: piątek, 07, grudzień 2018

W dnu 05.12.2018 roku patrol inspektorów transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie pełniąc zadania kontrolne na drogach Warmii i Mazur zatrzymał do kontroli zespół pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał przewóz drogowy rzeczy. Podczas kontroli drogowej pobrano do analizy zapisy z urządzenia rejestrującego czas jazdy kierowcy. Po dokładnym przeanalizowaniu danych cyfrowych zgromadzonych na karcie kierowcy i zapisanych w tachografie inspektor stwierdził, iż kontrolowany kierowca na chwile przed kontrolą ma zapisany odpoczynek w sytuacji gdy faktycznie prowadził pojazd. W związku z powyższym kontrolujący powziął uzasadnione podejrzenie, że kierowca pojazdu poruszał się zestawem pojazdów manipulując swoim czasem pracy. Przypuszczenia inspektora potwierdziła dodatkowo informacja przekazana od operatora monitoringu miejskiego zgodnie z którą pojazd przemieszczał się przez jedno z miejscowości a w tachografie dokonywano zapisu odpoczynku. Mając na uwadze powyższe okoliczności inspektorzy powiadomili najbliższą jednostkę policji w sprawie uzasadnionego podejrzenia fałszowania czasem jazdy kierowcy. Po przybyciu patrolu policji na miejsce kontroli kierowca wraz z pojazdem został przekazany do dalszych czynności. Wobec przewoźnika wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.