• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Manipulacja i nierejestrowanie czasu pracy

Opublikowano: wtorek, 24, kwiecień 2018

W dniu 23.04.2018 r. w Olsztynie inspektor Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, przeprowadził kontrolę zespołu pojazdów, którym przedsiębiorstwo z siedzibą w Turcji, wykonywało międzynarodowy przewóz opon z Olsztyna do Turcji. W toku analizy danych pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego stwierdzono, że w kontrolowanym pojeździe wyprodukowanym w 2011 roku, z datą pierwszej rejestracji 03.01.2011 roku, zainstalowano tachograf wyprodukowany w 2010 roku, a ostatnie badanie okresowe, tachograf przechodził w dn. 21.03.2018 r.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie drogi wojewódzkiej nr 519

Opublikowano: czwartek, 19, kwiecień 2018

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Olsztynie w siedzibie WITD Olsztyn z inicjatywy Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Arkadiusza Brzozowskiego odbyło się spotkanie, którego tematem były ograniczenia tonażowe w poruszaniu się pojazdów ciężarowych na terenie powiatu ostródzkiego ze szczególnym uwzględnieniem drogi wojewódzkiej nr 519. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji  w Olsztynie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Urzędu Gminy Morąg, Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych. W trakcie spotkania poruszono kwestie właściwego oznakowania dróg, informowania się wzajemnie o wprowadzanych ograniczeniach w ruchu i planowanych inwestycjach drogowych skutkujących utrudnieniami w poruszaniu się po drogach pojazdów ciężarowych. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że takie spotkania niewątpliwie przyczyniają się do jeszcze ściślejszej współpracy oraz budują pozytywny wizerunek organów administracji w kontaktach z partnerami społecznymi jakimi są zrzeszenia przewoźników drogowych. Zainicjowane spotkanie dzięki zainteresowaniu wszystkich stron biorących w nim udział stało się doskonałą platformą do dalszej pracy nad poprawą bezpieczeństwa, przejrzystości wprowadzanych ograniczeń i zakazów ruchu z poszanowaniem interesów i zadań wszystkich stron biorących udział w spotkaniu.

Czytaj więcej...

Manipulacja czasu pracy

Opublikowano: środa, 28, marzec 2018

W dniu 26.03.2018r. w Olsztynie na ul. Leonharda w ciągu drogi krajowej nr 16 inspektor transportu drogowego zatrzymał do kontroli pojazd marki Iveco wraz z naczepą. W trakcie kontroli wykonano wydruk z tachografu z dnia bieżącego gdzie stwierdzono błędy dotyczące czujnika ruchu pojazdu, takie błędy stwierdzono również na odczytach z dni poprzedzających kontrolę W trakcie oględzin kabiny kierowcy znaleziono, po przejrzeniu wiązki tachografu, wpięcie dodatkowego urządzenia imitującego sygnał IMS, a po wymontowaniu i  rozcięciu nadajnika przy skrzyni biegów stwierdzono jego przeróbkę. Impulsator nie był zabezpieczony plombą. W/w ingerencja powodowała, iż urządzenie nie rejestrowało prawidłowych danych dotyczących prędkości, przejechanych kilometrów i rodzaju pracy. Zabezpieczono dowody w postaci dokumentacji fotograficznej, kopii dokumentów okazanych do kontroli, wydruków z tachografu i karty kierowcy, danych cyfrowych. Zabezpieczono za pokwitowaniem urządzenie emulujące oraz czujnik ruchu.  Kierowcę przesłuchano w charakterze świadka. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. 

Czytaj więcej...