• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Niebezpieczeństwo pożaru w ADR

Opublikowano: wtorek, 23, styczeń 2018

W dniu 19.01.2018 r. na punkcie kontrolnym w Olsztynie przy ul. Leonharda droga krajowa nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli pojazdu marki DAF. Pojazdem tym kierowca wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy, przewoził 16800 l oleju napędowego oraz 14900 l benzyny bezołowiowej z Łęgajn do Olsztyna. Podczas kontroli pojazdu, sprawności stanu technicznego oraz wymogów dotyczących instalacji elektrycznej, w tym przypadku obowiązku podwójnej izolacji instalacji elektrycznej mającej zapobiegać zapłonowi ładunku łatwopalnego w przypadku iskrzenia kabli instalacji elektrycznej, stwierdzono, że kabel zasilający lampę zespoloną tylną w ciągniku siodłowym był prowizorycznie naprawiony czarną taśmą izolacyjną. Podczas włączania świateł z przewodu wydobywał się dym. W związku z powyższym stwierdzono, wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem nieodpowiadającym warunkom określonym w części 9 ADR. Wydano zakaz dalszej jazdy do chwili usunięcia usterki.

Czytaj więcej...

Nielegalny transport z Litwy do Polski

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

W czwartek (18.01.18) w Olsztynie przy ul. Leonharda, inspektor warmińsko – mazurskiej wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego, przeprowadził kontrolę samochodu ciężarowego należącego do przedsiębiorstwa z terenu Ukrainy. Pojazd przewoził ładunek desek z Litwy do Polski. Podczas kontroli, inspektor na podstawie okazanych dokumentów stwierdził, że przewóz odbywa się bez zezwolenia wymaganego przy międzynarodowych przewozach drogowych. Przewoźnik nie był uprawniony do wjazdu i pozostawienia na terytorium RP wspominanego ładunku. Skutkiem powyższego było wszczęcie procedury związanej z nałożeniem kary pieniężnej na przedsiębiorcę. W związku z brakiem możliwości uiszczenia kaucji na poczet kary w wysokości 10 tys. złotych, pojazd skierowano na odpowiedni parking strzeżony. Wobec przewoźnika toczyć się będzie postępowanie administracyjne.

Walka z żywiołem

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

W czwartek 18 stycznia 2018 r., inspektorzy warmińsko – mazurskiej inspekcji transportu drogowego, powracając do siedziby inspektoratu wraz z pracownikami Delegatury Północno – Wschodniej GITD, spostrzegli gęsty dym unoszący się nad jedną z posesji w miejscowości Podlejki. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce pożaru celem ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ich dobytku. Po przybyciu na teren posesji inspektorzy stwierdzili, że płomienie obejmują miejsce składowania drewna i istnieje niebezpieczeństwo zajęcia ogniem domu mieszkalnego. W pierwszej kolejności powiadomiono Straż Pożarną, a następnie z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków gaśniczych, inspektorzy powstrzymali rozprzestrzenianie się żywiołu na pobliski dom. Ponadto inspektorzy zabezpieczyli drogę dojazdu jednostce gaśniczej, która ugasiła ogień. Błyskawiczna reakcja inspektorów pozwoliła zatem na szybkie opanowanie żywiołu oraz zapobiegła bezpośredniemu zagrożeniu ludzkiemu życiu i zdrowiu.