• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Tachograf z przeróbkami

Opublikowano: środa, 14, sierpień 2019

W dniu 13.08.2019 r., w Olsztynie przy ul. Leonharda droga kr. nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał zatrzymania do kontroli pojazdu należącego do polskiego przewoźnika, który wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy. W toku analizy danych pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz oględzin pojazdu stwierdzono, że zainstalowany w pojeździe tachograf został przerobiony, dlatego zgodnie z art. 26 ustawy o tachografach inspektor skierował pojazd do warsztatu legalizującego na tachografy. Po wykonaniu przez uprawnionego technika czynności sprawdzających instalację urządzenia rejestrującego, stwierdzono manipulację w tachografie poprzez zainstalowanie dodatkowych niefabrycznych elementów elektronicznych. Podobnie też został przerobiony czujnik ruchu pojazdu zainstalowany w skrzyni biegów pojazdu. W związku z powyższym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, czujnik ruchu, urządzenie zewnętrzne GNSS lub urządzenie wczesnego wykrywania na odległość, nieposiadające świadectwa homologacji typu lub tachograf lub wyżej wymieniony element składowy tachografu, który został podrobiony lub przerobiony i wszczęto wobec przewoźnika postępowanie administracyjne zagrożone karą. Dodatkowo przewoźnik zgodnie z art. 26 ustawy o tachografach zobowiązany był do pokrycia kosztów pracy uprawnionego technika legalizującego tachografy.

Czytaj więcej...

Działania nocne służb kontrolnych pod kryptonimem „szara strefa”

Opublikowano: poniedziałek, 12, sierpień 2019

Kolejne działania olsztyńskich służb związane z nieuczciwą konkurencją pod kryptonimem „szara strefa” w przewozie okazjonalnym osób. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie podjął działania zmierzające do wyeliminowania nieuczciwej konkurencji wykonującej okazjonalny przewóz osób na terenie Warmii i Mazur.

Do wspólnych kontroli inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariusze Policji KMP Olsztyn oraz Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 09 sierpnia 2019r. sprawdzeniu poddali wytypowany kilka pojazdów. Okazało się, że w dwóch przypadkach kierowcy osobówek oferowali przewóz osób, mimo że nie posiadali wymaganej dokumentacji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Użyte do realizacji usługi przewozowej pojazd nie spełniał wymaganego przepisami kryterium konstrukcyjnego. 

Z uwagi na wyniki kontroli będą prowadzone dalsze działania ukierunkowane na eliminowanie z rynku transportowego przewoźników świadczących usługi niezgodnie z przepisami prawa. 

Czytaj więcej...

Święto Policji przypadające w 100 rocznicę

Opublikowano: wtorek, 06, sierpień 2019

W dniu 2 sierpnia 2019 r. w Kętrzynie odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji przypadające w 100 rocznicę powstania Policji Państwowej. Podczas tych uroczystości odbywających się pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek, dwóch pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie zostało uhonorowanych „Brązowym medalem za zasługi dla Policji”. Odznaczenia wręczał Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński w asyście I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka, a otrzymali je:

- Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Olsztynie – Arkadiusz Brzozowski,

- Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji WMITD – Grzegorz Bukowski. 

Otrzymane w/w wyróżnienia to zasługa całego WITD w Olsztynie, realizującego bardzo dobre współdziałanie z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Warmii i Mazurach.

Czytaj więcej...