Kolejna lekcja bezpieczeństwa z krokodylkiem „Tirkiem”

Opublikowano: poniedziałek, 10, czerwiec 2019

W dniu 07.06.2019 roku inspektorzy transportu drogowego z WITD Olsztyn odwiedzili kolejnych przedszkolaków uczęszczających do przedszkola niepublicznego Miki na Jarotach w Olsztynie. Podczas spotkania opowiedziano dzieciom o zasadach bezpieczeństwa podczas zabawy w okresie wolnym oraz w trakcie podróży z rodzicami, opiekunami związanych ze zbliżającymi się wakacjami. Dzieci z zaciekawieniem słuchały przygód krokodyla TIRKA i jego przyjaciół Zebry, Misia i Wiewiórek. Po wysłuchaniu opowiadań krokodyla TIRKA  inspektorzy zaprezentowali dzieciom pojazd służbowy inspekcji, wyposażenie inspektorów wykorzystywane na co dzień w czynnościach kontrolnych. Na koniec spotkania wykorzystując słoneczną pogodę zorganizowano zawody na najcięższą grupę przedszkolną i udało się uzyskać wynik 350 kg. W tym celu inspektorzy użyli przenośnych wag samochodowych i przymiarów do pomiarów wysokości i długości – wszystkie grupy przedszkolne wraz z nauczycielkami uzyskały wynik 7,67 m w obwodzie. Dzieci za udział w zabawie otrzymały od Tirka drobne upominki: kamizelki odblaskowe, worki z krokodylkiem Tirkiem oraz promując zdrowy styl życia poczęstowano dzieci truskawkami.

Emulatory Ad Blue

Opublikowano: piątek, 07, czerwiec 2019

W dniu 06.06.2019 roku patrol inspekcji transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie prowadził czynności kontrolne na jednym z punktów kontrolnych . W trakcie prowadzonych działań inspektorzy wytypowali do kontroli dwa pojazdy z czego jeden należał do przewoźnika krajowego, drugi do przewoźnika zagranicznego. Podczas weryfikacji stanu technicznego pojazdu wątpliwości inspektorów wzbudziło funkcjonowanie systemu Ad Blue w obu pojazdach. Już wstępna weryfikacja systemu wskazała na manipulowanie układem. Po dokładnym sprawdzeniu instalacji stwierdzono zainstalowanie w obu pojazdach emulatorów Ad Blue tj. urządzeń , których celem jest fałszowanie danych w komputerze pojazdu w zakresie oczyszczania spalin. Wobec powyższego kierowców ukarano mandatami karnymi i zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów. 

Czytaj więcej...

Mały, ale też „może”

Opublikowano: środa, 05, czerwiec 2019

Cele działania Inspekcji Transportu Drogowego, związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz przeciwdziałaniem degradacji dróg publicznych, nie sprowadzają się wyłącznie do kontroli dużych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej wadze powyżej 3,5 tony. Inspektorzy prowadzą regularne działania wymierzone również w te pojazdy, których teoretyczna ładowność nie wskazuje, na potencjalne przeładowanie pojazdu, jednakże praktyka „podpowiada”, że faktyczna sytuacja może być zgoła odmienna. 

Potwierdzeniem powyższego były wyniki kontroli przeprowadzonej 4.06.2019 r., na drodze S7 podczas, których jeden z „rekordowych” pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, faktycznie ważył 5900 kg, czyli o ponad 2 tony więcej niż było to dopuszczalne. Nacisk osi napędowej wynosił 3800 kg, to jest o 300 kg więcej niż dopuszczalna masa całego pojazdu. Niefortunny szofer, poinformowany o możliwości ponownego ważenia, świadomy swego położenia,  zrezygnował z powtórnych czynności.  Na kierowcę nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, natomiast pojazd unieruchomiono do czasu usunięcia przeładowania.

 

Bez karty kierowcy

Opublikowano: środa, 05, czerwiec 2019

W dniu 03.06.2019 roku patrol inspekcji transportu drogowego z WITD Olsztyn przeprowadził kontrole drogową zespołu pojazdów należących do przewoźnika zagranicznego. W wyniku analizy zapisów cyfrowych zawartych na kartach cyfrowych kierowców i w tachografie cyfrowym stwierdzono, że kierowcy manipulowali swoim czasem pracy. Aby ukryć swój faktyczny czas pracy, prowadzili pojazd bez umieszczonej w tachografie karty kierowcy na odległość ok. 1300 km. Jak później oświadczyli , zrobili tak żeby móc zrealizować zlecony przez pracodawcę przewóz i nie przekroczyć dopuszczalnych norm w celu uniknięcia kary podczas ewentualnej kontroli. W związku z powyższym kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2000 zł każdy, zaś wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 5000 zł za każdego skontrolowanego kierowcę.

Kolejne działania wymierzone w nieuczciwą konkurencję

Opublikowano: poniedziałek, 03, czerwiec 2019

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, przeprowadził kolejne działania kontrolne zmierzające do wyeliminowania nieuczciwej konkurencji na rynku przewozów osób, związanej z wykorzystywaniem aplikacji umożliwiającej nielegalne podejmowanie transportu drogowego.

Wspólne kontrole ITD i Policji, odbyły się 1 czerwca 2019 r. i w jednym przypadku ujawniono, że kierowca wykonywał przewóz naruszający podstawowe wymagania prawne. Kierujący oferował swoje usługi, pomimo że nie posiadał wymaganej licencji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych, potwierdzających jego zdolność do pracy na stanowisku kierowcy. Ponadto samochód osobowy wykorzystywany do prowadzenia usług, nie spełniał wymaganego kryterium konstrukcyjnego.

Mając na uwadze kolejne ujawnienie naruszeń ustawy o transporcie drogowym, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, będzie podejmował regularne kontrole, we współpracy z Policją oraz Krajową Administracją Skarbową. 

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przypomina, o obowiązkach związanych z podejmowaniem oraz wykonywaniem przewozów osób, w zgodzie z przepisami prawa, uwzględniającymi uczciwą konkurencję na rynku przewozów drogowych osób.