• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Porozumienie z Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych

Opublikowano: środa, 28, wrzesień 2016

W dniu 28 września 2016 r. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski zawarł porozumienie o współpracy z Warmińsko - Mazurskim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej i Artykułów Spożywczych Panem Ryszardem Piórkowskim. Strony porozumienia powzięły zobowiązanie do wzajemnej współpracy w ramach nadzoru nad warunkami transportu drogowego artykułów rolno - spożywczych celem zapewnienia ich najwyższej jakości. Postanowienia porozumienia będą realizowane m.in. poprzez podejmowanie wspólnych działań w celu zwiększenia efektywności kontroli oraz wzajemne przekazywanie informacji o negatywnych zjawiskach występujących w obrocie artykułami rolno - spożywczymi. Zasadniczym polem współpracy będą zatem wspólne kontrole środków transportu zmierzające do wymiany informacji oraz doświadczeń, a także wzajemnej pomocy. Pierwsze wspólne kontrole odbędą się w październiku br.

Odsłony: 1173