• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Porozumienie z I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku

Opublikowano: piątek, 28, październik 2016

W dniu 26.10.2016 roku mając na uwadze potrzebę rozwijania współpracy, wspierania edukacji młodzieży, budowania poczucia tożsamości narodowej, kształtowania pozytywnego stosunku do Inspekcji Transportu Drogowego Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski zawarł porozumienie z I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku reprezentowanym przez Panią Ewę Orłowską. W ramach zawartego porozumienia strony zadeklarowały min. wzajemną współpracę polegającą na nieodpłatnym udzielaniu pomocy dydaktycznej przez pracowników WITD Olsztyn w realizacji programu nauczania klasy mundurowej oraz popularyzacji i eksponowania tradycji, celów działania oraz wizerunku Inspekcji Transportu Drogowego przez Szkołę.

 

Odsłony: 1380