"WODNY ADR"

Opublikowano: piątek, 17, luty 2017

W dniu 16.02.2017 r. na odcinku drogi powiatowej Bartąg – Ruś, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli pojazdu marki VOLVO. Działania kontrolne realizowane były wskutek skarg zgłaszanych przez mieszkańców w/w miejscowości. Pojazdem tym kierowca wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy. Zatrzymany do kontroli pojazd cysterna nie posiadał żadnego oznakowania w tym oznakowania związanego z przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych. Zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazd przeznaczony był do wykonywania przewozów drogowych wody pitnej. Kierowca w toku kontroli oznajmił, że ładunek jaki znajduje się w cysternie to woda pitna. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor stwierdził przewóz około 4000 l oleju napędowego o kodzie towaru niebezpiecznego UN 1202 z Bartążka gdzie kierowca napełnił cysternę ze zbiornika na paliwo, na budowę drogi koło Rusi. W związku z powyższym na miejsce kontroli wezwano jednostkę straży pożarnej w celu potwierdzenia ustaleń kontroli i ewentualnego zabezpieczenia pojazdu.

Po przybyciu na miejsce patrolu Państwowej Straży Pożarnej – jednostka chemiczna, dokonano pobrania próbki i klasyfikacji przewożonego towaru, która potwierdziła przypuszczenia inspektora. Tym samym stwierdzono, że kierowca nie okazał do kontroli żadnego wymaganego dokumentu przewozowego w związku z przewozem towaru niebezpiecznego UN 1202 oleju napędowego, wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR do przewozów towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami części 9 umowy ADR i przepisami dotyczącymi wymaganiami dla cystern przewożących towary niebezpieczne. Ponadto kierowca nie posiadał w pojeździe wymaganych instrukcji pisemnych dla kierowcy, pojazd nie był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej ani nalepkami ostrzegawczymi. Po zakończeniu czynności kontrolnych pojazd przekazano funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej do zabezpieczenia.

 

 

 

Odsłony: 2125