• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

120 ton - kolejny ponadnormatywny

Opublikowano: piątek, 17, luty 2017

W dniu 16 lutego 2017 r. na dr. pow. 1374N (odcinek Bartąg – Ruś) na której dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 6 t. zatrzymany został do kontroli 12-osiowy zespół pojazdów, składający się z 4-osiowego ciągnika samochodowego marki Scania oraz 8 osiowej naczepy ciężarowej marki Goldhofer (oś wielokrotna złożona z 5 osi składowych). Pojazdem, przedsiębiorca krajowy wykonywał przejazd w ramach krajowego transportu drogowego rzeczy.

W/w zespołem pojazdów wykonywany był przewóz drogowy palownicy Junttan PMX 27 załadowanego w okolicach miejscowości Leszno do miejscowości Bartąg.

Pomiary zespołu pojazdów przeprowadzono na zatwierdzonym przez uprawnionego geodetę stanowisku do pomiaru mas i nacisków osi przy wykorzystaniu legalizowanych przymiarów długościowych i wysokościowych.

 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że:

1) rzeczywista masa całkowita kontrolowanego zespołu pojazdów wraz z ładunkiem wynosiła po odjęciu 130850 t W związku z tym, że dopuszczalna masa całkowita kontrolowanego zespołu pojazdu, mogła wynosić 40 t doszło do jej przekroczenia o 90,85 t o 227,13 %. Rzeczywistą masę całkowitą  zespołu pojazdów ustalono na podstawie danych zawartych w dowodach rejestracyjnych pojazdów (ciągnik samochodowy oraz naczepa ciężarowa) oraz tabliczkach znamionowych dot. palownicy Junttan PMX 27,

2) pomierzona długość zespołu pojazdu z ładunkiem wyniosła 30,75 m przy dopuszczalnej 16,5 m (po odjęciu 1%) Przekroczenie wyniosło 13,64 m tj. 82,64 %,

3) pomierzona wysokość zespołu pojazdów wraz z ładunkiem wyniosła 4,14 m przy dopuszczalnej 4,0 m (po odjęciu 1%). Przekroczenie wyniosło 0,14 m tj. 3,45%,

4) pomierzona szerokość zespołu pojazdów wraz z ładunkiem wyniosła 3,37 m przy dopuszczalnej 2,55 m (po odjęciu 1%). Przekroczenie wyniosło 0,82 m tj. 32 %.

Powyższe przekroczenia stanowiły naruszenie dopuszczalnych wartości wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).

Kierowcy w trakcie kontroli drogowej okazano świadectwa przymiaru wstęgowego, teleskopowego oraz z protokołem pomiaru pochylenia terenu w miejscu ważenia. Kierowca skorzystał z prawa do zapoznania w/w dokumentów. Odczytów wskazań dokonano wspólnie z kierowcą.

Kierujący pojazdem okazał do kontroli zezwolenia kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego nr 266/KA/2016 wydane w Katowicach dniu 14.09.2016r.

Mając na uwadze wyniki uzyskanych pomiarów stwierdzono, że poddany kontroli drogowej pojazd samochodowy jest pojazdem nienormatywnym o parametrach wymiarowo-wagowych odpowiadających zezwoleniu kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego, które to parametry wskazane są pod lp. 7 tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) a nie okazane zezwolenie kat. V .

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.

 

 

Odsłony: 1765