• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Kolejne niedozwolone urządzenie…

Opublikowano: wtorek, 25, kwiecień 2017

W dniu 22 kwietnia 2017 r., inspektorzy Wojewódzkiego inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, prowadząc patrol dynamiczny na terenie miasta Olsztyn, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym litewski przedsiębiorca wykonywał międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy z Litwy do Wielkiej Brytanii. Szczegółowa analiza przedłożonej do kontroli dokumentacji oraz zapisów tachografu, wzbudziła podejrzenie inspektorów o możliwości zainstalowania oraz użytkowania niedozwolonego urządzenia manipulującego zapisami tachografu. Dalsze czynności wykazały, że w pojeździe silnikowym rzeczywiście zamontowano wyłącznik tachografu, którego używał kierujący pojazdem. W związku z powyższym na kierującego nałożono mandat karny w wysokości 2000 zł, natomiast w stosunku do przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5000 zł. Wspominany przypadek stanowi kolejną sytuację ujawnienia szczególnie rażącego naruszenia przepisów normujących sposób użytkowania tachografów, których występowanie wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Odsłony: 1022