• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066

Archiwum - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 2 pojazdów samochodowych

Opublikowano: wtorek, 06, czerwiec 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 2 pojazdów samochodowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę 2 pojazdów samochodowych do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, w dniu 14.06.2017 r. dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części I i II (załączniki nr 1 i 2 do SIWZ) dotyczącego wyposażenia pojazdu w przednie światła przeciwmgielne. Zmiany dokonano na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp. Zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia, ani wydłużenia terminu składania ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA aktualizacja 14-06-2017 r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o otwarciu ofert z dnia 20-06-2017 r.

Informacja o wyborze oferty.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części.

 

Odsłony: 1087