15-lecie Inspekcji Transportu Drogowego

Opublikowano: wtorek, 26, wrzesień 2017

W dniu 25.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego. Honorowy patronat nad imprezą objął Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko – Mazurski. Wśród zaproszonych gości oprócz pracowników cywilnych i inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie uczestniczyli Komendanci i Szefowie Służb i Inspekcji: Szef Sztabu Wojskowego w Olsztynie, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Miejski Policji w Olsztynie, Komendant Miejski Policji w Elblągu, Komendant Powiatowy Policji w Piszu, Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Prorektor ds. studenckich WSPOL w Szczytnie, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Prezes Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Olsztynie, Burmistrz Olecka, Naczelnik Delegatury Północno – Wschodniej GITD. Podczas spotkania podziękowania za 15 lat służby kontrolnej na ręce Pana Arkadiusza Brzozowskiego Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego złożyli Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Prezes Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Olsztynie. Obchody święta Inspekcji były też okazją do nadania awansów służbowych na kolejne stopnie inspektorskie dla 11 inspektorów transportu drogowego które wręczył Wojewoda i Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Końcowym punktem uroczystości było przedstawienie prezentacji podsumowującej 15 lat działań kontrolnych ITD na terenie województwa.

 

 

Wszystkich pracownikom administracji i inspektorom transportu drogowego z okazji 15-lecia działalności kontrolnej ITD Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego składa najserdeczniejsze życzenia sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Odsłony: 1916