• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Niezgłoszony przewóz paliwa… pojazdem z poważnymi usterkami w stanie technicznym

Opublikowano: czwartek, 21, grudzień 2017

W poniedziałek 18 grudnia 2017 r. inspektor wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego w Olsztynie przeprowadził kontrolę drogową pojazdu, którym polskie przedsiębiorstwo wykonywało krajowy przewóz paliw ciekłych. Podczas kontroli stwierdzono, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, uszkodzenie układu hamulcowego oraz niesprawność głównego wyłącznika prądu czyli urządzenia szczególnie istotnego w przypadku wystąpienia zagrożenia przy przewozie paliw. Wspomniane usterki spowodowały zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz wszczęcie wobec przewoźnika postępowania wyjaśniającego dotyczącego wykonywania przewozu pojazdem nieodpowiadającym warunkom określonym w przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych.

W wyniku analizy dokumentacji, kontrolujący inspektor stwierdził brak wymaganego zgłoszenia dostawy paliwa do jednego z odbiorców, a także nieprawidłowości związane z 5 innymi dostawami. Sprawa zostanie skierowana do właściwego sądu, który rozstrzygnie o ewentualnym ukaraniu kierującego. Postępowanie wyjaśniające dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorcy za powstałe naruszenia, związane z monitorowaniem przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzić będzie Urząd Celno - Skarbowy w Olsztynie.

Odsłony: 1271