• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Nielegalny transport z Litwy do Polski

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

W czwartek (18.01.18) w Olsztynie przy ul. Leonharda, inspektor warmińsko – mazurskiej wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego, przeprowadził kontrolę samochodu ciężarowego należącego do przedsiębiorstwa z terenu Ukrainy. Pojazd przewoził ładunek desek z Litwy do Polski. Podczas kontroli, inspektor na podstawie okazanych dokumentów stwierdził, że przewóz odbywa się bez zezwolenia wymaganego przy międzynarodowych przewozach drogowych. Przewoźnik nie był uprawniony do wjazdu i pozostawienia na terytorium RP wspominanego ładunku. Skutkiem powyższego było wszczęcie procedury związanej z nałożeniem kary pieniężnej na przedsiębiorcę. W związku z brakiem możliwości uiszczenia kaucji na poczet kary w wysokości 10 tys. złotych, pojazd skierowano na odpowiedni parking strzeżony. Wobec przewoźnika toczyć się będzie postępowanie administracyjne.

Odsłony: 826