• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Porozumienie z Lasami Państwowymi

Opublikowano: środa, 07, marzec 2018

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski, oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Mariusz Orzechowski podpisali w dniu 05.03.2018 roku porozumienie w zakresie wzajemnej współpracy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego.

Na podstawie porozumienia inspektorzy transportu drogowego i leśnicy rozpoczną współpracę, której głównym celem jest prowadzenie wspólnych akcji kontrolnych, a także wymiana informacji odnośnie kontrolowanych pojazdów drogowych w zakresie legalności przewożonego drewna.

 

Podpisane porozumienie to jeden z elementów wielkiego systemu monitorowania przez Lasy Państwowe surowca drzewnego wprowadzanego do obrotu. Po zawarciu porozumień na poziomie województw będą tworzone wspólne punkty kontrolne, gdzie funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego i strażnicy leśni będą zatrzymywać niektóre środki wywozowe i będą dokonywać sprawdzania czy dokumentacja wywozowa, którą będą się legitymować przewoźnicy jest zgodna z tym co nasi strażnicy leśni stwierdzą, iż jest na środku wywozowym. W ramach tego porozumienia będą prowadzone również wspólne szkolenia i seminaria.

Zadaniem inspektorów transportu drogowego przewidzianym w porozumieniu jest m.in. poszerzenie wiedzy pracowników Lasów Państwowych z zakresu: dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów i zespołów pojazdów, przepisów regulujących prawidłowy przewóz ładunków, w tym ładunków wystających poza obrys pojazdów – z uwzględnieniem specyfiki przewozu drewna, prawidłowego ustalania dopuszczalnej ładowności pojazdów i zespołów pojazdów, zasad zabezpieczenia ładunku drewna przed przemieszczeniem się w trakcie przewozu drogowego jak również warunków i zasad kontroli dokonywanej przez inspektorów ITD, w szczególności w zakresie przejazdów pojazdami nienormatywnymi.

 

Pracownicy Lasów Państwowych zobowiązali się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów transportu drogowego w zakresie sposobów rozpoznawania rodzajów sortymentów drewna, cechowania i znakowania drewna, metod określania objętości i masy drewna na środkach transportu drogowego, a także dokumentacji, która jest sporządzana w związku z wykonywaniem wywozu drewna z lasów.

Odsłony: 1141