• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Manipulacja i nierejestrowanie czasu pracy

Opublikowano: wtorek, 24, kwiecień 2018

W dniu 23.04.2018 r. w Olsztynie inspektor Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, przeprowadził kontrolę zespołu pojazdów, którym przedsiębiorstwo z siedzibą w Turcji, wykonywało międzynarodowy przewóz opon z Olsztyna do Turcji. W toku analizy danych pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego stwierdzono, że w kontrolowanym pojeździe wyprodukowanym w 2011 roku, z datą pierwszej rejestracji 03.01.2011 roku, zainstalowano tachograf wyprodukowany w 2010 roku, a ostatnie badanie okresowe, tachograf przechodził w dn. 21.03.2018 r.

W trakcie oględzin pojazdu oraz dalszych badań tachografu stwierdzono, że z urządzeniem rejestrującym zainstalowanym w kontrolowanym pojeździe, sparowano nadajnik wyprodukowany w kwietniu 2008 roku oraz datą pierwszego parowania w dniu 27.05.2008 r. Według dokumentów kalibracyjnych, tachograf został wymieniony, w dniu 05.09.2017 r. z tachografu analogowego, na tachograf cyfrowy wcześniej używany w innym pojeździe. Sposób przeprowadzonej instalacji, przygotowała pojazd do możliwej manipulacji z użyciem magnesu. W związku z powyższym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji. 

W toku analizy danych pobranych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego, dokumentu przewozowego i wyjaśnień kierowcy oraz na podstawie informacji telefonicznej od pracownika odbiorcy towaru z dnia 20.04.2018 r. stwierdzono, że kierowca manipulował zapisem tachografu na karcie kierowcy w ww. dniu. Manipulacja polegała na przyłożeniu magnesu do impulsatora tachografu w skrzyni biegów, przez co sfałszowano zapisy na karcie kierowcy oraz w tachografie. W czasie gdy kierowca rzeczywiście jechał i pracował, tachograf rejestrował odpoczynek na karcie kierowcy. Podczas odbierania odpoczynku dziennego kierowca przyłożył magnes do impulsatora tachografu w skrzyni biegów, a następnie podjechał do rampy, gdzie dokonano rozładunku towaru, po czym wyjechał z terenu zakładu. Następnie usunięto magnes z impulsatora tachografu i kierujący ruszył w drogę rejestrując już poprawnie swój czas pracy. Celem opisanych czynności było ukrycie faktu przerwania odpoczynku dziennego. W związku z poczynionymi ustaleniami, kontrolujący inspektor stwierdził naruszenie polegające na nierejestrowaniu za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. 

Odsłony: 939