Rozszczelnienie cysterny

Opublikowano: czwartek, 21, luty 2019

W dniu 19.02.2019 roku zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku zatrzymał do kontroli pojazd przewoźnika polskiego, którym wykonywano przewóz 19000 l oleju napędowego z Łęgajn do Gołdapi.

W trakcie oceny stanu technicznego pojazdu i cysterny do przewozu paliw stwierdzono rozszczelnienie zbiornika i wyciek oleju. W związku ze stwierdzeniem zagrożenia środowiska inspektorzy wezwali na miejsce kontroli zespół ratownictwa chemicznego z PSP Gołdap. 

Po przyjeździe służb ratowniczo – gaśniczych pojazd przekazano do zabezpieczenia funkcjonariuszom PSP Gołdap. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu a za naruszenie przepisów w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

 

Odsłony: 820