• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Przewozy osób z aplikacją walka z „szarą strefą”

Opublikowano: piątek, 10, maj 2019

Olsztyn jest kolejnym miastem, gdzie pojawiła się nowa aplikacja pozwalająca wykonywać przewozy osób tzw. pseudo taksówką” bez uprawnień. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie podjął wspólne działania wraz z Komendą Miejską Policji i Krajową Administracją Skarbową w Olsztynie zmierzające do sprawdzenia, czy przewożący pasażerów przestrzegają obowiązujących przepisów. 

Wspólne kontrole odbyły się w dniu 9 maja 2019 r. i wśród kontrolowanych pojazdów w jednym przypadku okazało się, że kierowca wykonywał przewóz korzystając z aplikacji umożliwiającej wykonywanie tego typu przewozu. Kierowca oferował przewóz osób, mimo że nie posiadał wymaganej licencji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Wykorzystywany pojazd osobowy użyty do usługi przewozowej nie spełniał wymaganego przepisami kryterium konstrukcyjnego.

 

Wobec nieuczciwego przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, któremu efektem może być kara pieniężna w wysokości 22 tysięcy złotych.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie przypomina, że wykonywanie działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym osób świadczone jest w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym.

Podmioty, które nie posiadają licencji taksówkowej, powinny wykonywać krajowy transport okazjonalny na podstawie odpowiedniej licencji na przewóz osób. Licencji takiej nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią. Dodatkowo realizowanie przewozów samochodem osobowym podlega ograniczeniom wynikającym z art.18 ust.4b pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. Dopuszcza się przewóz okazjonalny samochodami osobowymi prowadzonymi przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego kierowcę, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa oraz przy zachowaniu reguł związanych z opłatą.

W związku z ujawnieniem naruszeń związanych z ustawą o transporcie drogowym oraz innych ustaw będą prowadzone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dalsze wspólne kontrole z Policją oraz Krajową Administracją Skarbową ukierunkowane na eliminowanie z rynku transportowego przewoźników świadczących usługi niezgodnie z przepisami prawa.

Odsłony: 728