• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Kolejne działania wymierzone w nieuczciwą konkurencję

Opublikowano: poniedziałek, 03, czerwiec 2019

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, przeprowadził kolejne działania kontrolne zmierzające do wyeliminowania nieuczciwej konkurencji na rynku przewozów osób, związanej z wykorzystywaniem aplikacji umożliwiającej nielegalne podejmowanie transportu drogowego.

Wspólne kontrole ITD i Policji, odbyły się 1 czerwca 2019 r. i w jednym przypadku ujawniono, że kierowca wykonywał przewóz naruszający podstawowe wymagania prawne. Kierujący oferował swoje usługi, pomimo że nie posiadał wymaganej licencji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych, potwierdzających jego zdolność do pracy na stanowisku kierowcy. Ponadto samochód osobowy wykorzystywany do prowadzenia usług, nie spełniał wymaganego kryterium konstrukcyjnego.

Mając na uwadze kolejne ujawnienie naruszeń ustawy o transporcie drogowym, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, będzie podejmował regularne kontrole, we współpracy z Policją oraz Krajową Administracją Skarbową. 

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przypomina, o obowiązkach związanych z podejmowaniem oraz wykonywaniem przewozów osób, w zgodzie z przepisami prawa, uwzględniającymi uczciwą konkurencję na rynku przewozów drogowych osób.

Odsłony: 567