• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Przewóz osób bez licencji

Opublikowano: poniedziałek, 09, grudzień 2019

W dniu 07.12.2019 roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie przy udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji przeprowadzili działania nocne ukierunkowane na weryfikacje prawidłowości wykonywania okazjonalnych przewozów drogowych osób na terenie Olsztyna. Do weryfikacji wytypowano dwa pojazdy, co do których istniało podejrzenie wykonania przewozów niezgodnie z przepisami prawa. W pierwszej kontroli inspektorzy stwierdzili szereg nieprawidłowości w wykonywaniu przewozów osób pojazdem osobowym. Kierowca zatrzymany do kontroli nie posiadał żadnych badań lekarskich i psychologicznych, uprawnienia przedsiębiorcy do wykonywania przewozów. Mając na uwadze ustalenia kontroli wobec wykonującego przewóz i osoby zarządzającej zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W drugim przypadku po zatrzymaniu pojazdu którym zakończono przewóz osób stwierdzono, że kierującym pojazdem jest obywatel ze wschodu. Mając na uwadze, że kierujący nie okazał żadnych dokumentów zezwalających na prace na terenie Polski kierowcę niezwłocznie po zatrzymaniu przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej celem dalszych czynności.  

Była to kolejna akcja przeprowadzona przy udziale kilku służb kontrolnych ujawniająca nieprawidłowości w przewozach osób. W trosce o bezpieczeństwo pasażerów i innych osób działania będą kontynuowane. 

Odsłony: 556