• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Wizyta niemieckich funkcjonariuszy

Opublikowano: poniedziałek, 02, maj 2016

W dniach 28 - 29 kwietnia 2016 r. w ramach współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim i Powiatem Osnabrück (Niemcy) odbyły się wspólne działania kontrolne funkcjonariuszy Policji z obu krajów. Do udziału w wymianie międzynarodowej zaproszono inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Olsztyna. W pierwszym dniu wizyty podczas spotkania w Komendzie Wojewódzkiej Policji inspektorzy przedstawili prezentację w której omówili zadania Inspekcji, jej uprawnienia i bieżące kierunki działań. Szczególnym zainteresowaniem funkcjonariuszy niemieckich cieszyła się część prezentacji poświęcona manipulacjom w tachografach cyfrowych w zakresie czasu pracy kierowców. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania brali udział we wspólnych czynnościach kontrolnych na drodze realizowanych przez patrol ITD i Policji. W ramach części praktycznej inspektorzy szczegółowo omówili zasady prowadzenia kontroli, dokumentowania naruszeń.

Dodatkowo przeprowadzono kontrole drogowe pojazdów w zakresie wyznaczenia nacisków na osie pojazdów oraz w zakresie prawidłowości wykonywania przewóz materiałów niebezpiecznych. Kontrole przeprowadzone przez inspektorów niestety nie były kontrolami bez naruszeń. Pierwszego dnia inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów w zakresie przewozu paliwa (zbyt duża ilość paliwa w zbiornikach), drugiego dnia inspektorzy w jednej z kontroli stwierdzili brak dowodów rejestracyjnych pojazdów, uprawnień do kierowania zespołem pojazdów.

Współpraca w zakresie wspólnych kontroli  była bardzo owocna. Okazała się doskonałą płaszczyzną do wymiany wzajemnych doświadczeń kontrolnych pomiędzy służbami biorącymi udział w spotkaniu.

Odsłony: 1004