• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

„Fałszerze”

Opublikowano: piątek, 10, czerwiec 2016

W dniu 9 czerwca 2016r. w Olsztynie inspektorzy transportu drogowego w ramach działań pod kryptonimem „Fałszerze” zatrzymali do kontroli cztery zespoły pojazdów należące do polskiego przewoźnika specjalizującego się w wykonywaniu przewozu ładunków sypkich. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych we wszystkich pojazdach ujawniono naruszenie w postaci nierejestrowania za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

W dwóch pojazdach stwierdzono samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego polegającą na umieszczeniu na nadajniku tachografu magnesu, w efekcie czego nastąpiła zmiana jego wskazań - tachograf rejestrował odpoczynek podczas faktycznie wykonywanej jazdy. W kolejnych przypadkach stwierdzono wykonywanie przewozów z użyciem dwóch kart i wykonywanie przewozów bez zalogowanej karty w tachografie. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami na kierowców nałożono mandaty karne, a wobec przewoźnika zostały wszczęte cztery postępowania administracyjne w związku ze stwierdzonymi naruszeniami.

Odsłony: 1433