• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Przewóz niezgodny z warunkami określonymi w CMR

Opublikowano: środa, 27, lipiec 2016

W dniu 26.07.2016 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie podczas pełnienia działań kontrolnych zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym zagraniczny przewoźnik wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy z Grecji do Polski. W trakcie kontroli dokumentów przewozowych ustalono, że kierowca powracał po rozładunku szybkopsujących się artykułów spożywczych w m. Nikielkowo. Zgodnie z wpisami w CMR przewożony ładunek winien być transportowany w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza. Po rozmowie telefonicznej z pracownikiem firmy odbierającej towar potwierdzono wykonanie przewozu w/w towaru zgodnie z okazanym listem przewozowym. Na żądanie kontrolujących kierowca okazał do kontroli kserokopie certyfikatu FNA na kontrolowany środek transportu  wydany 30.05.2010r.  Jednocześnie kontrolowany okazał dodatkową kserokopie  certyfikatu wydaną 16.02.2010 roku. Mając na uwadze okazane kopie dwóch różnych świadectw ATP na naczepę FNA (zakres temperatur do przewozu  od 0 do plus 12 stopni) inspektor stwierdził, że przewóz odbywał się niezgodnie z warunkami określonymi  w CMR. Zgodnie z przepisami kontrolowana naczepa umożliwiała przewóz artykułów szybkopsujących się jedynie do temperatury 0 stopni Celsjusza. W związku z powyższym inspektor dokonał oględzin naczepy w celu odnalezienia tabliczki ATP. W toku oględzin odnaleziono tabliczkę ATP , ale z oznaczeniem FRB i datą ważności  badań do 01.2008 roku. Innej tabliczki potwierdzającej przeprowadzenie badań nie odnaleziono. W związku z powyższym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego artykułów szybkopsujących się bez wymaganego zezwolenia co skutkowało zabezpieczeniem kaucji w kwocie 8000 zł na poczet prowadzonego wobec przewoźnika zagranicznego postępowania administracyjnego.

 

Odsłony: 1570