• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Dzień z życia inspektora transportu drogowego

Opublikowano: wtorek, 09, sierpień 2016

W dn. 05.08.2016 r. na PK Olsztyn, ul. Leonharda, droga kr nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli pojazdu marki VAN HOOL. Autobusem kierował obywatel Niemiec i wykonywał międzynarodowy transport drogowy osób, przewóz 25 osób z Mrągowa do Gdańska. Kierowca okazał do kontroli m. in. kartę kierowcy, zaświadczenia o działalności kierowcy oraz udostępnił tachograf w celu sczytania danych. Analiza zawartych na niej danych, po uwzględnieniu zdarzeń lub błędów w postaci: przerwa napięcia, wykazała, odstąpienie od przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw lub odpoczynków. Ponadto w toku analizy danych pobranych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego oraz wyjaśnienia kierowcy stwierdzono, że inny kierowca przedsiębiorstwa wykonującego kontrolowany przewóz prowadząc pojazd marki VAN HOOL manipulował zapisem tachografu na karcie kierowcy w dniu 16.07.2016 r. poprzez wyjęcie karty kierowcy z tachografu i prowadzenie pojazdu bez umieszczenia karty kierowcy w tachografie. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

Również w dn. 05.08.2016 r. ten sam inspektor transportu drogowego dokonał kontroli zespołu pojazdów, którym przedsiębiorstwo z terenu Republiki Litewskiej wykonywało międzynarodowy transport drogowy rzeczy, w postaci 21984,5 kg szybko psujących się artykułów spożywczych. Kierowca okazał do kontroli m.in. kartę kierowcy z tachografu cyfrowego i udostępnił pojazd w celu sczytania danych z tachografu. W toku analizy danych pobranych z karty kierowcy, zapisów tachografu cyfrowego oraz kopii dokumentu wagowego kontrolowanego pojazdu, a także na podstawie wyjaśnień złożonych przez kierowcę stwierdzono, że w dniu kontroli doszło do manipulacji zapisem tachografu. Kierowca poprzez użycie magnesu przyłożonego do impulsatora tachografu w skrzyni biegów, sfałszował zapisy na karcie kierowcy oraz w tachografie. Celem manipulacji było ukrycie czasu pracy oraz prowadzenia pojazdu podczas operacji załadunku czego efektem miało być zarejestrowanie właściwego odpoczynku dziennego, a w konsekwencji również możliwość korzystnego rozliczenia wymiaru jazdy dziennej.

Dodatkowo kontrolowany zespół pojazdów składający się z dwuosiowego ciągnika samochodowego i trzyosiowej naczepy ciężarowej posiadał zamontowane trzy zbiorniki z olejem napędowym tj. towarem niebezpiecznym o nr UN 1202,. Pojazd silnikowy dwa zbiorniki, o pojemności 650 l oraz 780 l, natomiast w naczepie zamontowano zbiornik o pojemności 245 l. Tym samym suma pojemności zbiorników z olejem napędowym wynosiła 1675 l, co stanowiło naruszenie przepisów Europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR), dopuszczającej maksymalną łączną pojemność zbiorników w jednostce transportowej na 1500 l.

Mając na uwadze powyższe ustalenia inspektor stwierdził naruszenia dotyczące nierejestrowania za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi, a także skrócenie odpoczynku dziennego oraz wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem wyposażonym w zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną w ADR dla jednostki transportowej.

Również w tym przypadku kierujący został ukarany mandatem karnym, natomiast w stosunku do przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych w formie decyzji administracyjnych.

 

Odsłony: 1593