• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Działania kontrolne pod nazwą GIMBUS

Opublikowano: wtorek, 06, wrzesień 2016

W dniu 05.09.2016 roku w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie rozpoczęli działania kontrolne pod nazwą GIMBUS. Działania były prowadzone na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z wykorzystaniem oddziałów terenowych w Ełku, Iławie, Elblągu i Olsztynie. Celem działań kontrolnych było zweryfikowanie prawidłowości wykonywania przewozów drogowych osób – przewóz dzieci do szkół. Szczególną uwagę inspektorzy zwrócili na stan techniczny pojazdów, którymi młodzi mieszkańcy Warmii i Mazur dowożeni są do placówek oświatowych. W trakcie realizowania zadań kontrolnych inspektorzy kontroli poddali w sumie 22 pojazdy. W 9 przypadkach inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów co stanowiło 40% ogółu skontrolowanych pojazdów. W 5 przypadkach inspektorzy zakazali dalszej jazdy pojazdów – ponad 20% skontrolowanych pojazdów. Głównymi nieprawidłowościami w stanie technicznym były wycieki płynów eksploatacyjnych pojazdów, niesprawny układ hamulcowy, oraz niewłaściwe mocowanie siedzeń pasażerów. Wszyscy kierowcy wykonujący przewozy dzieci byli trzeźwi. Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych, troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej inspektorzy będą kontynuowali działania kontrolne celem eliminowania z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie.

 

 

 

 

Odsłony: 1474