Archiwum - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 2 pojazdów samochodowych

Opublikowano: wtorek, 06, czerwiec 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 2 pojazdów samochodowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę 2 pojazdów samochodowych do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, w dniu 14.06.2017 r. dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części I i II (załączniki nr 1 i 2 do SIWZ) dotyczącego wyposażenia pojazdu w przednie światła przeciwmgielne. Zmiany dokonano na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp. Zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia, ani wydłużenia terminu składania ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA aktualizacja 14-06-2017 r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o otwarciu ofert z dnia 20-06-2017 r.

Informacja o wyborze oferty.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części.

 

Archiwum - Ogłoszenie o zamówieniu dostaw paliw na rok 2016

Opublikowano: czwartek, 03, grudzień 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej PB95 dla WITD Olsztyn na rok 2016.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Ogłoszenie o wyborze oferty

Archiwum - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pojazdu samochodowego specjalnego

Opublikowano: wtorek, 28, czerwiec 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na dostawę pojazdu samochodowego specjalnego z zabudową biurową dla WITD Olsztyn.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedzi na pytania wykonawców