• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Komunikat

Opublikowano: piątek, 07, grudzień 2018

 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Michała Dworczyka, dzień 24 grudnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy administracji rządowej, a w tym Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, będą otwarte w sobotę 15 grudnia 2018 r.

 

 

Manipulacja czasem pracy kierowcy

Opublikowano: piątek, 07, grudzień 2018

W dnu 05.12.2018 roku patrol inspektorów transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie pełniąc zadania kontrolne na drogach Warmii i Mazur zatrzymał do kontroli zespół pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał przewóz drogowy rzeczy. Podczas kontroli drogowej pobrano do analizy zapisy z urządzenia rejestrującego czas jazdy kierowcy. Po dokładnym przeanalizowaniu danych cyfrowych zgromadzonych na karcie kierowcy i zapisanych w tachografie inspektor stwierdził, iż kontrolowany kierowca na chwile przed kontrolą ma zapisany odpoczynek w sytuacji gdy faktycznie prowadził pojazd. W związku z powyższym kontrolujący powziął uzasadnione podejrzenie, że kierowca pojazdu poruszał się zestawem pojazdów manipulując swoim czasem pracy. Przypuszczenia inspektora potwierdziła dodatkowo informacja przekazana od operatora monitoringu miejskiego zgodnie z którą pojazd przemieszczał się przez jedno z miejscowości a w tachografie dokonywano zapisu odpoczynku. Mając na uwadze powyższe okoliczności inspektorzy powiadomili najbliższą jednostkę policji w sprawie uzasadnionego podejrzenia fałszowania czasem jazdy kierowcy. Po przybyciu patrolu policji na miejsce kontroli kierowca wraz z pojazdem został przekazany do dalszych czynności. Wobec przewoźnika wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

Z wyłącznikiem tachografu z Ustronia do Ełku

Opublikowano: piątek, 23, listopad 2018

W dniu 22.11.2018 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu rogowego w Olsztynie Oddział Terenowy w Ełku zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którymi kierowca wykonywał przewóz towarów z Ustronia do Ełku.

Po analizie danych cyfrowych stwierdzono możliwość ingerencji w pracę tachografu. Pojazd skierowano do najbliższego uprawnionego warsztatu legalizującego tachografy. W wyniku sprawdzenia stwierdzono podłączenie niedozwolonego urządzenia składającego się z wyłącznika sygnału IMS oraz drugiego czujnika. Całość sterowana była pilotem. Wyłącznik sygnału IMS nosił ślady intensywnego użytkowania o czym świadczyła zdeformowana od temperatury obudowa. Zdemontowane urządzenia zabezpieczono, a wobec przewoźnika i osoby zarządzającej wszczęto postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...