• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

"Znikający tusz"

Opublikowano: wtorek, 08, grudzień 2015

W dniu 05.11.2015 roku inspektor transportu drogowego z WITD Olsztyn zatrzymał do rutynowej kontroli drogowej zespół pojazdów, którym przewoźnik zagraniczny wykonywał międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. W trakcie kontroli dokumentów, inspektor zauważył na okazanym zezwoleniu zagranicznym próbę ponownego wykorzystania zezwolenia. Na druku znajdowały się odciśnięte wcześniej wpisane dane związane z wykorzystaniem zezwolenia . Dokładna analiza dokumentu potwierdziła przypuszczenia inspektora, że zezwolenie okazane do kontroli zostało wcześniej wykorzystane – wpisano dane przewoźnika i daty wjazdu „znikopisem”, który po zrealizowaniu przewozów wytarto . W związku z powyższym stwierdzono wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia. Pojazd do czasu uiszczenia kaucji został zabezpieczony na parkingu strzeżonym.

Czytaj więcej...

"Autobus karetka"

Opublikowano: wtorek, 27, październik 2015

W dniu 21 października 2015 r. inspektorzy transportu drogowego z Olsztyna zatrzymali do kontroli pojazd, którego oznakowanie zewnętrzne wskazywało na przejazd pojazdu sanitarnego . Po rozmowie z kierowcą, oraz po oględzinach pojazdu  ustalono, że kierowca wykonuje krajowy okazjonalny przewóz drogowy osób – przewóz dzieci (17 dzieci plus opiekun). W wyniku dalszych czynności kontrolnych ustalono, że przewoźnik wykonujący przewóz nie posiada zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego osób, pojazd nie ma zainstalowanego urządzenia rejestrującego – tachograf, kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem: odpowiedniej dla pojazdu kategorii prawa jazdy, oraz kursu na przewóz osób.

 

Image

Czytaj więcej...

Niesprawne pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg.

Opublikowano: wtorek, 27, październik 2015

W dniu 21 października 2015 r. w ramach akcji „Trzeźwość” zostały zatrzymane do kontroli 3 pojazdy ciężarowe. Zatrzymane do kontroli pojazdy przeznaczone były do zimowego utrzymania dróg. W wyniku kontroli stanu technicznego pojazdów stwierdzono poważne uchybienia w stanie technicznym pojazdów zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Stwierdzono liczne wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelność układów hamowania i wydechowego, brak świateł cofania, brak sygnału dźwiękowego, brak badań technicznych. Wobec wszystkich pojazdów dla kierowców wydano zakaz dalszej jazdy. Zastanawiającym  jest fakt, że pojazdy które miały być wykorzystywane do odśnieżania dróg w celu zapewnienia min, bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu, swoim stanem technicznym same stwarzały zagrożenie dla ruchu drogowego.  Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości Inspektorat będzie podejmował dalsze działania kontrolne celem eliminowania z ruchu drogowego pojazdów stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.