• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Manipulacja czasem pracy kierowcy

Opublikowano: piątek, 07, grudzień 2018

W dnu 05.12.2018 roku patrol inspektorów transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie pełniąc zadania kontrolne na drogach Warmii i Mazur zatrzymał do kontroli zespół pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał przewóz drogowy rzeczy. Podczas kontroli drogowej pobrano do analizy zapisy z urządzenia rejestrującego czas jazdy kierowcy. Po dokładnym przeanalizowaniu danych cyfrowych zgromadzonych na karcie kierowcy i zapisanych w tachografie inspektor stwierdził, iż kontrolowany kierowca na chwile przed kontrolą ma zapisany odpoczynek w sytuacji gdy faktycznie prowadził pojazd. W związku z powyższym kontrolujący powziął uzasadnione podejrzenie, że kierowca pojazdu poruszał się zestawem pojazdów manipulując swoim czasem pracy. Przypuszczenia inspektora potwierdziła dodatkowo informacja przekazana od operatora monitoringu miejskiego zgodnie z którą pojazd przemieszczał się przez jedno z miejscowości a w tachografie dokonywano zapisu odpoczynku. Mając na uwadze powyższe okoliczności inspektorzy powiadomili najbliższą jednostkę policji w sprawie uzasadnionego podejrzenia fałszowania czasem jazdy kierowcy. Po przybyciu patrolu policji na miejsce kontroli kierowca wraz z pojazdem został przekazany do dalszych czynności. Wobec przewoźnika wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

Z wyłącznikiem tachografu z Ustronia do Ełku

Opublikowano: piątek, 23, listopad 2018

W dniu 22.11.2018 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu rogowego w Olsztynie Oddział Terenowy w Ełku zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którymi kierowca wykonywał przewóz towarów z Ustronia do Ełku.

Po analizie danych cyfrowych stwierdzono możliwość ingerencji w pracę tachografu. Pojazd skierowano do najbliższego uprawnionego warsztatu legalizującego tachografy. W wyniku sprawdzenia stwierdzono podłączenie niedozwolonego urządzenia składającego się z wyłącznika sygnału IMS oraz drugiego czujnika. Całość sterowana była pilotem. Wyłącznik sygnału IMS nosił ślady intensywnego użytkowania o czym świadczyła zdeformowana od temperatury obudowa. Zdemontowane urządzenia zabezpieczono, a wobec przewoźnika i osoby zarządzającej wszczęto postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...

Nietrzeźwy kierujący

Opublikowano: czwartek, 15, listopad 2018

W środę 14 listopada 2018 r. na drodze krajowej nr 16, inspektor wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego w Olsztynie podczas wspólnej służby z funkcjonariuszem z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, zatrzymał do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy. Podczas kontroli inspektor powziął przypuszczenie, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Wstępne badanie trzeźwości, przeprowadzone odpowiednim urządzeniem, wykazało że podejrzenie inspektora może być uzasadnione. W związku z powyższym obecny na miejscu funkcjonariusz policji, za pomocą alkomatu dokonał szczegółowej dwukrotnej weryfikacji stanu trzeźwości szofera. Badania wykazały odpowiednio 0,16 mg/l i 0,14 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu. Nietrzeźwy kierujący został przekazany policjantom do dalszych czynności procesowych, a pojazd na koszt jego właściciela, trafił na parking strzeżony. Kierowca odpowie za swój czyn przed sądem.