• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Przekroczone normy spalin

Opublikowano: poniedziałek, 24, wrzesień 2018

W ramach skoordynowanych kontroli przeprowadzono w dniu 21.09.2018 w Ełku na drodze krajowej nr 16 kontrolę autokaru. Pojazdem marki autosan (roku produkcji 1998) wykonywano okazjonalny przewóz dzieci i młodzieży na terenie pow. ełckiego. Pojazd poddano badaniu dymomierzem z uwagi na duże zadymienie spalin. W wyniku badania stwierdzono przekroczenie normy zadymienia. W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu oraz wydano zakaz dalszej jazdy.

 

Ogłoszenie o naborze

Opublikowano: poniedziałek, 10, wrzesień 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego Wydziału Inspekcji w Olsztynie

 

Ogłoszenie o naborze nr 33720 miejsce pracy Oddział w Elblągu

 

Ogłoszenie o naborze nr 33727 miejsce pracy Wydział Inspekcji: - Olsztyn, - Oddział w Ełku, - Oddział w Iławie

 

Wzór oświadczenia

 

UWAGA ! 

Warmińsko - Mazurski  Wojewódzki  Inspektorat  Transportu Drogowego zaprasza kandydatów spełniających wymagania formalne do I etapu naboru ( testy sprawdzające wiedzę oraz kompetencje określone w ogłoszeniu o naborze), który odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9 sala 160 w dniu 05 października 2018 roku o godzinie 8:00. Kandydaci proszeni są o stawienie się o godzinie 7:30.

W związku z ochroną danych osobowych (RODO) informacje dotyczące zakwalifikowania poszczególnych kandydatów do I etapu przekazywane będą telefonicznie lub e-mailowo .

Z uwagi na fakt, iż będzie to egzamin pisemny, proszę o zabranie ze sobą długopisu lub pióra.

Warunkiem udziału w testach jest okazanie przez kandydata dokumentu tożsamości.

Materiał niebezpieczny „w rękach” szofera bez uprawnień.

Opublikowano: poniedziałek, 10, wrzesień 2018

W piątek 07.09.2018 wspólny patrol inspektorów z WITD w Olsztynie oraz funkcjonariuszy Policji z Giżycka, przeprowadził kontrolę pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w postaci 6600 litrów oleju napędowego. Sprawdzenie danych kierowcy, będącego jednocześnie przedsiębiorcą, w Centralnej Ewidencji Kierowców wykazało, że nie posiadał on uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu kierowcy. Ponadto inspektorzy ustalili, że kierowca nie posiadał szkolenia wymaganego do przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem. 

Mając na uwadze powyższe, szofer nie mógł kontynuować swej podróży do czasu przekazania pojazdu jego pracownikowi posiadającemu wszelkie niezbędne uprawnienia. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne z zakresu naruszeń związanych z przepisami ustaw o transporcie drogowym i przewozu materiałów niebezpiecznych.