• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Szkolenie Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji

Opublikowano: czwartek, 21, luty 2019

W dniach 19- 20.02.2019 roku inspektorzy Z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej z zmian do ustawy z dnia 6 września 2011 roku o transporcie drogowym. Podczas spotkania przekazano informację o zmianach w przepisach dotyczących Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego , wymogu dobrej reputacji, zmian w przepisach związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, ustawy o czasie pracy kierowców. Spotkanie było doskonałą płaszczyzną do wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie kontroli przewozów drogowych rzeczy i osób w kontekście aktualnie obowiązujących norm prawnych oraz pozwoliło wypracować jednolite procedury i zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów. 

 

Wspólne działania kontrolne

Opublikowano: czwartek, 21, luty 2019

W okresie 14.02.2019 – 19.02.2019 zespoły kontrolne inspektorów transportu drogowego z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku przeprowadzali wspólne działania kontrolne wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji. W dniu 14.02.2019 podczas wspólnych działań inspektorzy zatrzymali do kontroli zespół pojazdów kierowany przez polskiego przewoźnika (przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz) Analiza danych z tachografu wykazała, że kierowca został zatrzymany do kontroli w trakcie używania magnesu na impulsatorze, przez co fałszował zapis czasu jazdy. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Z kolei w dniu 15.02.2019 i 19.02.2019 podczas dwóch kontroli zespołu pojazdów stwierdzono zainstalowanie emulatorów AdBlue oraz dodatkowo w jednym przypadku jazdę bez karty kierowcy. W wyniku poczynionych ustaleń kierujący pojazdami zostali ukarani mandatami karnymi, zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów a w przypadku jazdy bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy dodatkowo wszczęto wobec przewoźnika postępowanie administracyjne. 

Czytaj więcej...

Rozszczelnienie cysterny

Opublikowano: czwartek, 21, luty 2019

W dniu 19.02.2019 roku zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku zatrzymał do kontroli pojazd przewoźnika polskiego, którym wykonywano przewóz 19000 l oleju napędowego z Łęgajn do Gołdapi.

W trakcie oceny stanu technicznego pojazdu i cysterny do przewozu paliw stwierdzono rozszczelnienie zbiornika i wyciek oleju. W związku ze stwierdzeniem zagrożenia środowiska inspektorzy wezwali na miejsce kontroli zespół ratownictwa chemicznego z PSP Gołdap. 

Po przyjeździe służb ratowniczo – gaśniczych pojazd przekazano do zabezpieczenia funkcjonariuszom PSP Gołdap. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu a za naruszenie przepisów w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...