W dniu 18.01.2023 r. na PK MOP Witramowo, droga kr. nr S7 km 14+100, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli zespołu pojazdów należących do przewoźnika serbskiego (SRB), Pojazdem tym kierowca w imieniu przedsiębiorstwa z Serbii,  wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy przewóz 10841 kg gumowych artykułów przemysłowych z Olsztyna do m. PIROT w Serbii W wyniku  analizy dokumentów oraz wyjaśnień kierowcy ustalono, iż kontrolowany pojazd na trasie z m. Pirot w Serbii został załadowany w dniu 11.01.2023 r. i wjechał na obszar celny Unii Europejskiej w dniu 13.01.2023 r. przekraczając granicę z Węgrami na przejściu granicznym w Horgos zmierzając z ładunkiem do Pruszcza Gdańskiego, gdzie dokonał rozładunku w dniu 17.01.2023 r. Zapisy w rejestrze przejazdów zezwolenia świadczą o tym, iż w dniu załadunku kontrolowanego pojazdu tj. 11.01.2023 r. zezwolenie było wykorzystywane na przewóz innym pojazdem przewoźnika serbskiego. W dniu 11.01.2023 r. drugi pojazd był w OLSZTYNIE, gdzie w dniu 12.01.2023 r. dokonał załadunku zmierzając do m. PIROT w Serbii. Kierowca wyjaśnił, że wiedział, iż takie wykorzystanie zezwolenia CEMT jest nieprawidłowe, ale pracodawca wydał mu dyspozycję wyjazdu w kierunku Polski. Jak wyjaśnił, po drodze miał spotkać się z innym kierowcą przewoźnika i otrzymać od niego zezwolenie CEMT. W okolicy drogowego przejścia granicznego Węgry/Słowacja w m. Sahy kontrolowany kierowca otrzymał przedmiotowe zezwolenie od kolegi wracającego z Polski w dn. 13/14.01.2023 r. Powyższe oznacza, iż zezwolenie CEMT/EKMT nie znajdowało się nieprzerwanie w pojeździe od momentu załadunku do momentu kontroli, co skutkuje uznaniem jego wykorzystania za nieprawidłowe. Kierowca nie okazał do kontroli innego zezwolenia Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, ani też zezwolenia jednokrotnego uprawniającego do wykonywania w/w przewozu. W związku z powyższym stwierdzono naruszenie wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami umowy międzynarodowej lub warunkami określonymi w zezwoleniu zagrożone sankcją karą 12 000 zł, które zabezpieczono w formie kaucji.

Kontrola drogowa ITD