W dniu 06 czerwca 2024 r na drodze wojewódzkiej 536 w (w okolicy miejscowości Dziarnówko) inspektor z Oddziału Terenowego z Iławy skontrolował pojazd przewożący warzywa. W związku z podejrzeniem przeładowania pojazdu dokonano ważenia. Podczas pomiaru waga wskazała 3800 kg przy maksymalnej masie pojazdu, która mogła wynosić 3500 kg. Dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 300 kg. Nacisk pierwszej osi wynosił 1800 kg natomiast na drugiej osi waga wskazała 2000 kg. W związku z tym, że pojazdem przewożona była niewielka ilość ładunku zobowiązano kierującego do jego rozładowania i dokonano ponownego ważenia. Podczas ponownego ważenia masa pojazdu bez ładunku wyniosła 3500 kg. W związku z powyższym dokonano sprawdzeniu danych technicznych w bazie CEPiK, gdzie masa własna pojazdu wynosi 3135 kg. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego zawarte w centralnej ewidencji pojazdów nie odpowiadają stanowi faktycznemu zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.

Kontrola drogowa ITD - ważenie pojazdu

Pusty pojazd ponownie ważony